To ph.d.-studerende hædret med Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris

Pressemeddelelser 2010

De syv prismodtagere sammen med Tuborgfondets formand, CFO Jørn P. Jensen, Carlsberg Group.

Hvordan skabes og vedligeholdes innovation i virksomheder, og hvordan får man forbrugere til at vælge sunde fødevarer frem for de usunde?

Dette er udgangspunktet for to forskellige forskningsprojekter fra Aarhus Universitet, som begge netop har modtaget Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris på 150.000 kroner.

Ansattes indflydelse på virksomheders innovation

Ph.d.-studerende Rune Bysted, fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, forsker i hvordan medarbejdere bidrager til virksomheders innovative processer – og det er et område, der hidtil ikke har været meget fokus på.

Innovation handler om at skabe ”newness”. Dette kan være i form af f.eks. nye produkter, men også nye processer og måder for organisering betragtes som innovation. Det centrale er, at innovation kan reproduceres og derigennem skabe merværdi for virksomheden. 

”Jeg undersøger, om medarbejdernes innovative adfærd kan forklares ud fra f.eks. deres tilfredshed og motivation i jobbet, hvilket i forskningen ses som et medarbejderrespons på jobkarakteristika for den enkelte ansatte.  Yderligere inkluderer jeg en række individuelle karakteristika, som ligeledes forventes at påvirke den innovative adfærd hos den enkelte medarbejder,” forklarer Rune Bysted.

To centrale parametre i innovation er medarbejdernes nysgerrighed og evne til at absorbere ny viden. Hypotesen er, at ansatte, der har en stor nysgerrighed og samtidig besidder en evne til at absorbere ny viden, formentlig er helt centrale for at skabe innovationer. Denne viden kan anvendes til at rekruttere de ”rigtige” medarbejdere til de innovative stillinger. Rune Bysted vil undersøge dette ved hjælp af empiriske data.

”Analysemæssigt er mine undersøgelser nok lidt langhårede, idet målingen af f.eks. nysgerrighed ikke er helt enkelt og måles ved anvendelse af latente konstruktioner. Samtidig er der et meget stort behov for, at undersøgelserne har en meget høj validitet, og derfor er det planen, at alt skal analyseres ved hjælp af strukturelle ligningsmodeller, hvorigennem data bliver optimeret, og den statistiske signifikans for resultaterne sikres,” fortæller Rune Bysted.

Et andet tema i Rune Bysteds forskning er målingen af innovation.

”Det er vanskeligt at måle innovation, og der en tendens til at måle processen ud fra virksomhedens profit, men det afspejler jo mest den aktivitet, der gik forud for innovationsprocessen. Et andet parameter er patenter, men her kritiserer jeg teorien omkring måling af innovation, fordi mange virksomheder i dag ikke nødvendigvis søger patenter på deres nye innovationer,” siger Rune Bysted.

Pengene fra Tuborgfonden vil Rune Bysted bruge på et udlandsophold ved IESE Business School, University of Navarra i Barcelona, som besidder megen kompetence inden for netop dette felt.

Forbrugernes sunde vaner

Ph.d.-studerende Jacob Lund Orquin får prisen for sin afhandling om forbrugernes beslutningsprocesser, når det kommer til valg af sunde fødevarer.

Jacob Lund Orquins resultater kan blandt andet skabe en større forståelse af, hvordan forbrugere vurderer fødevarers sundhed, og hvordan producenternes brug af fødevarelabels kan påvirke forbrugernes motivation til at handle sundere.

Prisen på 150.000 kroner sponsorer et forskningsophold ved det anerkendte Center for Neuroeconomics Studies, Claremont Graduate School i Los Angelses. Her skal Jacob Lund Orquin deltage i et internationalt og banebrydende forskningsteam inden for kognition og beslutningsprocesser.

- Der er ingen tvivl om, at forskningsopholdet vil få en stor betydning for mig både personligt og karrieremæssigt. Jeg vil få mulighed for at tilegne mig viden om og erfaring med nogle af de nyeste og mest avancerede metoder inden for kognitionsforskningen, fortæller Jacob Lund Orquin, som også håber, at opholdet kan føre til et fremtidigt samarbejde med Center for Neuroeconomics Studies. 

I alt syv ph.d.-studerende fik en pris

I alt syv ph.d.-studerende blev i år hædret med Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris på 150.000 kroner til videreuddannelse på et valgfrit internationalt anerkendt universitet, Prisen på i alt 1.050.000 kroner gives som en påskønnelse af de studerendes særlige interesse for erhvervsøkonomi og kan ikke søges. Kandidaterne er derfor blevet indstillet af universiteter og handelshøjskoler.

Nærmere oplysninger:

  • Ph.d.-studerende Rune Bysted, Institut for Økonomi, tlf. 89 42 21 38, rbysted@econ.au.dk
  • Ph.d.-studerende Jacob Lund Orquin, Department of Marketing and Statistics, tlf. 89 48 68 84, jalo@asb.dk