Verden lytter til Zackenberg

Pressemeddelelser 2010

Danmarks Miljøundersøgelser leverer interessevækkende forskningsresultater om klimaændringerne fra forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland.

Lige når frosten sætter ind i Nordøstgrønland afgiver jorden et gigantisk ”blop” af metangas – en gasart, der har stor indvirkning på klimaforandringerne i Arktis. Denne opdagelse har forskerne i Zackenberg fået offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature, og det er langt fra første gang, at resultaterne fra den lille forskningsstation i det ubeboede Nordøstgrønland overrasker og bekymrer verdens klimaeksperter og beslutningstagere.

Hvert år fra maj til oktober arbejder 30 forskere med at kortlægge, hvordan klimaforandringer påvirker det skrøbelige arktiske økosystem. Forskningsstation Zackenberg blev oprettet i 1995 i et dalstrøg under fjeldet Zackenberg – heraf navnet. Forskningsstationen ejes af Grønlands Hjemmestyre, men forskningen organiseres af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
– De seneste år har vi markeret os som en af de førende inden for forskning i klimaeffekter på arktiske økosystemer og afgivelse af drivhusgasser som CO2, metan og lattergas. Den førerposition vil vi sørge for at beholde og udnytte til at blive endnu bedre, siger forskningschef Jesper Madsen.

Resultaterne fra forskerne på Zackenberg interesserer hele verden, men de er i første omgang tiltænkt samarbejdet i Arktisk Råd, der består af de arktiske nationer. Her mærkes klimaforandringerne i dagligdagen, hvor livsvilkårene for dyr, mennesker og planter allerede har ændret sig væsentligt.
– Årstemperaturen er steget med 2,3 grader i perioden 1991-2005, hvilket faktisk har haft betydning for vores arbejde på Zackenberg. Bare siden starten af vores undersøgelser er foråret rykket 2-3 uger frem og efteråret kommer senere, hvilket betyder at vi skal være til stede i længere og længere tid for at følge udviklingen i naturen, forklarer Jesper Madsen.

Udover at varetage forskning i klimaeffekter rådgiver Danmarks Miljøundersøgelser også Grønlands Hjemmestyre om råstofudvindingens konsekvenser for miljøet. I disse år er det især offshore olie– og gasudvinding, der er på dagsordenen. I løbet af kort tid går de første olieselskaber i gang med at etablere prøveboringer i havet ud for Vestgrønland – i områder der på forhånd er grundigt undersøgt af Danmarks Miljøundersøgelser.

Læs mere om forskningsstation Zackenberg

Foto: Lars Holst Hansen
Ph.D.-studerende Marcus Chang efterser en del af en bøje, der automatisk måler forskellige parametre i Langemandssø og sender data trådløst til Zackenberg forskningsstation som en del af MANA-projektet, som har til formål at optimere indsamlingen af data fra søer. Solpanelerne muliggør opladning af batterierne om sommeren, som kan drive systemet gennem den mørke vintertid. Foto: Lars Holst Hansen.