Endnu seks institutledere ansat

Pressemeddelelser 2011

Der er nu sat navne på endnu fem institutledere på Science and Technology samt på den nye leder for Institut for Økonomi på School of Business and Social Sciences.


På Science and Technology er der tale om følgende fem institutter:

  • Institut for Ingeniørvidenskab: Thomas Skjødeberg Toftegaard
  • Institut for Datalogi: Kurt Jensen
  • Institut for Fysik og Astronomi: Lars Henrik Andersen
  • Institut for Kemi: Ib Johannsen
  • Institut for Matematik: Eva B. Vedel Jensen (konstitueret)

Inden for meget kort tid bliver der desuden ansat en ny institutleder for Institut for Geoscience.

På School of Business and Social Sciences er den nye institutleder for Institut for Økonomi nu også ansat. Det bliver Allan Würtz.

Institutleder for Ingeniørvidenskab

Thomas Skjødeberg Toftegaard

Thomas Skjødeberg Toftegaard har været MSO-professor på Aarhus School of Engineering, Aarhus Universitet siden 2009 og har siden 2010 været direktør for Center for Applied Science and Engineering (CASE), Aarhus Universitet, og R&D-direktør for Electrical Engineering og ICT på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Han fik sin ph.d.-grad i 1999 som erhvervs-ph.d. inden for trådløs kommunikation fra Center for Personkommunikation, Aalborg Universitet, i samarbejde med Sonofon. Efterfølgende har han opbygget en solid industriel erfaring gennem blandt andet ansættelser som forsknings- og udviklingsdirektør for en kraftigt voksende R&D-afdeling i it- og telegiganten L.M. Ericsson A/S i Aarhus, senere Tieto A/S.

Som leder af en stor R&D-afdeling har han haft en ansvar for en række ph.d.-studerende og har haft et tæt samarbejde med blandt andet Aalborg Universitet. I 2003-2006 var sideløbende med sit job hos L.M.Ericsson ekstern lektor på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Thomas Skjødeberg Toftegaard tiltræder 1. juli.

Læs mere om Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Datalogi

Kurt Jensen

Kurt Jensen blev professor i datalogi i 1999 og har siden 1998 været institutleder for Datalogisk Institut på Aarhus Universitet (i dag Institut for Datalogi).

Kurt Jensen har en lang forskerkarriere på Aarhus Universitet bag sig. Han fik sin doktorgrad i ”Colored Petri Nets” på Aarhus Universitet i 1995, og i 1980 blev han ph.d. samme sted med afhandlingen ”Net Models in System Development”. Fra 1988-90 var han senior research officer i det private firma Meta Software i Massachusetts, USA.

Kurt Jensens forskningsområder er Farvede Petri Net, herunder modelleringssprog, analysemetoder, computerværktøjer og industrielle anvendelser. Han har skrevet fire lærebøger om Farvede Petri Net, holdt en lang række inviterede foredrag om emnet og er forfatter til mere end 40 papers i tidsskrifter og andre peer-reviewede publikationer.

Kurt Jensen har de sidste syv år været formand for styrekomiteen for det internationale Petri Net-samfund.

Kurt Jensen tiltræder 1. juli.

Læs mere om Kurt Jensen
Læs mere om Institut for Datalogi

Institut for Fysik og Astronomi

Lars Henrik Andersen

Ny institutleder på Institut for Fysik og Astronomi bliver professor Lars Henrik Andersen. Han har været professor i fysik på Aarhus Universitet siden 2007 – og lektor samme sted siden 1993, hvor han opnåede doktorgraden i fysik på Institut for Fysik og Astronomi. I 1996/1997 var han et år i USA som visiting fellow ved University of Colorado, Boulder.

Lars Henrik Andersen har en lang publikations- og foredragserfaring og har gennem årene også gjort en indsats for at bringe sin viden i spil i populærvidenskabelige sammenhænge – blandt andet i forhold til andre videnskabelige felter, såsom teologien. Han har også stor erfaring som vejleder for forskningstalenter fra ind- og udland.

Lars Henrik Andersens primære forskningsområder er eksperimentel atomar fysik. Hans forskningsfelt har bevæget sig over områder som atomar fysik med anti-partiker og molekylære reaktioner i astrofysiske sammenhænge. I de sidste 10 år har han udviklet nye spektroskopiske metoder til spektrale studier af proteindele, bl.a. for at klarlægge mekanismerne bag farvesyn på det atomare niveau. 

Sideløbende med det videnskabelige spor har Lars Henrik Andersen været engageret i ledelsen af Institut for Fysik og Astronomi, blandt andet som VIP-repræsentant i instituttets bestyrelse, som han pr. 1. marts i år blev formand for.

Lars Henrik Andersen tiltræder 1. juli.

Læs mere om Lars Henrik Andersen
Læs mere om Institut for Fysik og Astronomi

 

Institut for Kemi

Ib Johannsen

Ib Johannsen kommer fra en stilling som institutleder for Institut for Fysik og Kemi på Syddansk Universitet.

Ib Johannsen er uddannet cand.polyt. i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har haft en karriere inden for fysik, kemi og materialevidenskab i både offentligt og privat regi. Han har været adjunkt/lektor på KU, afdelingsleder på RISØ, leder af Dansk Polymer Center og har siddet i forskningsråd i to perioder. Inden for det private erhvervsliv har Ib Johannsen haft flere forskningslederstillinger, blandt andet hos Carlsberg Research Center og GE Healthcare. Han er desuden medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og er bestyrelsesmedlem hos Chempilots.

Ib Johannsen har på baggrund af sin forskningsmæssige karriere opånået 61 peer reviewede artikler  i internationale magasiner samt 15 patentansøgninger

Ib Johannsen tiltræder 15. august.

Læs mere om Institut for Kemi

Institut for Matematik

Eva B. Vedel Jensen (konstitueret)

Professor Eva B. Vedel Jensen bliver pr. 1. juli konstitueret som institutleder for Institut for Matematik. I 2003 blev hun professor på Aarhus Universitet, hvor hun i 1987opnåede sin doktorgrad.

Læs mere om Eva B. Vedel Jensen
Læs mere om Institut for Matematik

   

    

     

     

    

  

 

 

Institut for Økonomi

Allan Würtz

Allan Würtz er ph.d. fra University of Iowa (1996) og cand.oecon. fra Aarhus Universitet (1993). Han kommer fra en stilling som studieleder (2009-2011) og lektor ved School of Economics and Management, hvor han startede i 1997.  Han har også været ansat ved University of New South Wales og Københavns Universitet og har været Visiting Fellow ved Princeton University og Australian National University.

Primært forskningsområde: teoretisk økonometri. Blandt de væsentligste temaer er test af økonometriske modeller og analyse af tværsnit- og paneldata-modeller.

Læs mere om Allan Würtz
Læs mere om Institut for Økonomi
Læs længere omtale af den nye institutleder