Rektor nomineret til præsident for European University Association

Pressemeddelelser 2011

Rektor for Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen er på et møde den 28. januar 2011 i Bruxelles blevet nomineret som en af to kandidater til posten som præsident for European University Association (EUA). EUA repræsenterer mere end 800 medlemmer fra 46 lande i Europa. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har siddet i EUA's bestyrelse siden 2008.

EUA repræsenterer europæiske universiteters interesser regionalt og globalt. Organisationen arbejder for at fremme samarbejde mellem aktører i den europæiske uddannelses- og forskningssektor, bl.a. gennem Bolognaprocessen og i arbejdet omkring universiteternes rolle i EU 2020 strategien, som skal give svar på, hvordan Europa kommer godt ud af krisen og forebygger kriser i fremtiden. Organisationen fungerer som forum for samarbejde og erfaringudveksling og arrangerer løbende projekter og konferencer.

” EUA har, i de 10 år organisationen har eksisteret, markeret sig som en vigtig aktør i europæiske diskussioner om universiteter, forskning og uddannelse. Ingen medlemsorganisation repræsenterer flere institutioner i Europas universitetssektor, og dermed har EUA en helt unik position som talerør for de europæiske universiteter og rektorkollegier. Jeg er meget beæret over den tillid, man har vist mig, med nomineringen som kandidat til formandsposten”, udtaler Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Organisationen blev dannet i Salamanca i 2001 som resultatet af en fusion af Association of European Universities (CRE) og Confederation of European Union Rectors' Conferences. EUA’s hovedkvarter ligger i Bruxelles.

EUA’s Council er det styrende organ, som officielt indstiller kandidater til præsidentposten. Council udgøres af formændene for de europæiske rektorkollegier. EUA's præsident vælges af organisationens generalforsamling for en 3-årig periode. Den næste præsident for EUA tiltræder i 2012 og sidder frem til 2015.

Næste generalforsamling afholdes i april 2011, hvor Aarhus Universitet er vært for EUA's årlige konference. Konferencen markerer desuden organisationens 10-års jubilæum og ventes derfor at tiltrække stor international opmærksomhed.

Temaet for konferencen er talentudvikling, under overskriften "Investing Today in Talent for Tomorrow". Konferencen ventes at samle ca. 450 rektorer, universitetsledere og nøgleaktører i den europæiske forsknings- og uddannelsessektor. Formålet er at skabe et forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer og diskutere tilgange til talentudvikling.