Ebbe Sloth Andersen

Pressemeddelelser 2011

Fagområde
Molekylærbiologi, bioinformatik og nanoteknologi.

Forskningsprojekt
Nanoskala-måleapparat samlet af DNA til detektion af små molekyler og sygdomssignaler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?
Jeg forskede oprindelig i HIV RNAs molekylære struktur og funktion med biokemiske, bioinformatiske og biofysiske metoder. Det var et aha-øjeblik for mig, da jeg så, at jeg kunne anvende de samme metoder til at designe nye strukturer af DNA. Den komplekse design-proces krævede, at vi udviklede ny software, der først blev testet på simple former som f.eks. en delfin fra Aarhus Universitets segl. Det næste skridt var Nature-artiklen om verdens første DNA-box, som oven i købet havde en låsemekanisme. Produktionen af boksen og beviset på dens eksistens krævede et tværfagligt samarbejde med brug af de mest moderne nanoteknologiske metoder og teknikker. Nu er vi klar til at tage det store spring med at udvikle funktionelle måleapparater på nanoskala.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?
Projektets hovedudfordring er at designe et komplekst måleapparat på nanoskala, der består af både DNA, RNA, protein og kemiske forbindelser, så det automatisk samler sig til fuldt funktionelle biosensorer af høj kvalitet. De næste udfordringer består i at programmere biosensorerne som små mini-computere, der kan analysere flere signaler, før de giver et output, samt at kunne aflæse mange forskellige sensorer på samme tid i et mikroskop. Perspektivet er, at vi i fremtiden kan bruge avancerede nano-måleapparater til f.eks. at analysere bakterier i fødevarer og diagnosticere sygdomme.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet? Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at udføre et visionært forskningsprojekt, der sigter mod at bringe ny bio-nanoteknologi frem mod praktisk anvendelse som smarte biosensorer. Bevillingen giver mulighed for at lede en forskningsgruppe med tre ph.d.-studerende, udføre laboratoriearbejdet, deltage i konferencer, være medarrangør af en international konference og besøge samarbejdslaboratorier på Caltech og Harvard. Sapere Aude-programmet styrker således mit internationale netværk og giver samtidig mulighed for at bygge videre på teknologiudvikling og tværfagligt samarbejde inden for CDNA- og iNANO-centrene på Aarhus Universitet.

Lidt om mennesket bag forskeren
Min kæreste Hanne og jeg har to børn, Sofus og Gustav, på hhv. syv og fem år. Vi er begge forskere på Aarhus Universitet og bor i Øgadekvarteret tæt ved universitetet, hvilket giver en let hverdag, hvor man kan gå til børnehave, skole og arbejde. Det sociale liv foregår typisk med vennefamilier i kvarteret og på den lokale legeplads, Børnenes Jord. Mine fritidsinteresser er løbeture, at læse bøger, at skrive og tegne. Tegneinteressen bruger jeg til at formidle naturvidenskab på en sjov måde; bl.a. med illustrationsopgaver til Steno Museet og magasinet ”Aktuel Naturvidenskab”.

Fødested, gymnasium og bopælskommune
Født i København, student fra Aalborghus Gymnasium og bopæl i Aarhus Kommune.

Forskningsprojektets videnskabelige titel
DNA origami multiplex biosensor for small molecule detection.

Kontaktoplysninger
Ebbe Sloth Andersen. Telefon 8942 2679, 4117 8619; e-mail: esa@inano.au.dk.

Forskningsinstitution
Aarhus Universitet, Science and Technology, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO).