Videnskabsministeriet belønner eliteforskere

Pressemeddelelser 2011

To forskere fra Aarhus Universitet er blandt årets fem vindere af videnskabsministerens EliteForsk-priser.


Professor Bo Brummerstedt Iversen, iNANO, og professor Søren Riis Paludan, Institut for Medicinsk Mikrobiologi, kan i dag tage imod en velfortjent hyldest, når vinderne af årets EliteForsk-priser bliver kaldt op på scenen på Carlsberg Ny Glyptotek. De to professorer har begge bidraget markant til at styrke den danske forskningsindsats på det naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område, og det belønner videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen med 1,2 mio. kr. til hver af de to forskere.

Legater til unge forskertalenter

Ud over priserne til de to etablerede forskere bliver også fire af Aarhus Universitets unge forskertalenter hædret med de såkaldte EliteForsk-rejsestipendier på hver 300.000 kr. Det drejer sig om de fire ph.d.-studerende Naia Morueta-Holme (Biologisk Institut), Kasper Green Larsen (Datalogisk Institut) og Jonas Lerche Hansen (iNANO), samt Line Gebauer fra hjerneforskningscentret CFIN. Pengene skal give de fire talenter mulighed for at deltage i internationale forskningskonferencer og styrke deres kontakt med udenlandske kolleger.

Ved EliteForsk-prisuddelingen vil videnskabsministeren desuden officielt anerkende de 28 forskere fra Aarhus Universitet, som i december 2010 modtog bevillinger fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

Videnskabsministeriets portrætter af de vindende forskere og ph.d.-studerende

Bo Brummerstedt Iversen

Søren Riis Paludan

Naia Morueta-Holme

Line Gebauer

Jonas Lerche Hansen

Kasper Green Larsen

Yderligere informationer

Pressekonsulent Sys Christina Vestergaard; tlf: 2367 0012

Læs mere