Århus eller Aarhus

Set i forhold til den aktuelle debat om stavningen af byens navn ønsker Aarhus Universitet at gøre sin position klar. Universitetet støtter varmt forslaget om en ændring af byens navn fra Århus til Aarhus.

27.10.2010 | Thomas Sørensen

– Vi lever i dag i en verden, hvor it, kommunikation, internet og markedsføring får større og større betydning. I et verdenssamfund som vores skaber de nordiske bogstaver æ, ø og å kun forvirring hos udlændinge, siger prorektor Søren E. Frandsen.

– Århus stavet med dobbelt-a vil derimod bidrage til en international placering, markering og profilering af byen og dens virksomheder og institutioner.

Dette har en række virksomheder og institutioner i byen allerede erkendt, og de bruger derfor dobbelt-a i stedet for å eller er overgået fra å til dobbelt-a. En ændring til dobbelt-a vil således understøtte relationen mellem byen og de mange virksomheder og institutioner, der i dag opererer internationalt.

Endelig vil dobbelt-a på fin vis binde fortid og fremtid sammen.

– Før retskrivningsreformen i 1948 hed byen Aarhus, og med en beslutning om at bruge Aarhus igen er vi tilbage ved den oprindelige og lokale stavemåde, mens vi samtidig åbner os mod en spændende og global verden, siger Søren E. Frandsen.

Nyheder