Aarhus udpeget til at huse nationalt center for partikelterapi mod kræft

Et enigt internationalt ekspertpanel peger på Aarhus som det bedste sted at placere et nationalt center for partikelterapi til kræftpatienter.

20.12.2012

Et enigt internationalt ekspertpanel peger på Det Nye Universitetshospital i Skejby som det bedste sted at placere et nationalt center for partikelterapi til kræftpatienter. Foto: Tonny Foghmar

Et enigt internationalt ekspertpanel peger på Det Nye Universitetshospital i Skejby som det bedste sted at placere et nationalt center for partikelterapi til kræftpatienter. Foto: Tonny Foghmar

Aarhus bliver vært for et nationalt center for partikelterapi, der kan levere moderne og skånsom behandling af kræftpatienter. Den første patient vil dermed kunne blive behandlet med partikelterapi i Danmark i 2017.

- Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har et stærkt og internationalt forskningsmiljø og et unikt samarbejde og dermed de optimale forudsætninger for at kunne drive et nationalt center for partikelterapi, siger bestyrelsesformand ved Aarhus Universitet, Michael Christiansen, der glæder sig over, at danske kræftpatienter fremover kan tilbydes partikelterapi i international topklasse.

Forskningsmiljø i verdensklasse

Aarhus Universitet har en mangeårig tradition for grundforskning af høj international standard inden for såvel basal fysik og basal stråleforskning, samt klinisk kræftbehandling. Morten Østergaard indviede i efteråret på Aarhus Universitet en 46 meter lang forskningsaccelerator, der er en af verdens bedste røntgen synkrotronstrålingskilder. Med acceleratoren får universitetets forskere på tværs af fagdiscipliner adgang til et unikt forskningsværktøj. 

- At vi på universitetet har denne helt enestående forskningsaccelerator og nu samtidigt skal etablere et partikelterapicenter til patientbehandling, åbner nye muligheder i forbindelse med fremtidig strålebehandling.  Såvel det eksperimentelle anlæg som partikelanlægget til patientbehandling kommer til at tiltrække forskere fra hele verden, og dermed styrke vores forskning på området markant, fortæller rektor ved Aarhus Universitet, Lauritz B Holm-Nielsen.

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har endvidere for nylig bl.a. ansat to internationale forskere i medicinsk fysik for at opnå større viden om avanceret strålebehandling og kræft. Medicinsk fysik er i Danmark et relativt nyt, men hastigt voksende område, der udspringer af, at man har opgraderet stråleterapien på de danske hospitaler til højeste internationale niveau.

Større viden skal fremme effektiv behandling

I Region Midtjylland glæder Bent Hansen sig over perspektiverne i den styrkede forskningsindsats:

- Hvert år rammes 32.000 danskere af kræft. Første skridt på vejen til bedre behandling er større viden om sygdommen og dens behandlingsmuligheder, herunder stråleterapi, som halvdelen af alle kræftpatienter får. Med et styrket dansk forskningsmiljø inden for avanceret strålebehandling har vi gode forudsætninger for at skabe unik forskning, der også i fremtiden kan bidrage til at mindske bivirkninger og generelt forbedre strålebehandlingen af kræft, siger regionsformand i Region Midtjylland Bent Hansen.

Højpræcisions strålebehandling

Strålebehandling spiller en vigtig rolle i moderne kræftbehandling. Omkring halvdelen af alle kræftpatienter modtager strålebehandling.

Partikelterapi er højpræcisions strålebehandling, der giver mulighed for at ramme kræftsvulsten med en større stråledosis, samtidig med at det raske væv får en mindre stråledosis. Det øger muligheden for at udrydde alle kræftceller med et minimum af skader på det raske væv, og det vil især være til gavn for en del børn med kræft.

Denne form for strålebehandling forventes at få stor indflydelse på kræftbehandlingen det næste årti. Danske og internationale ekspertrapporter peger på, at det vil være relevant at erstatte 15 % af den nuværende strålebehandling med partikelterapi.

- Nationalt Center for Partikelterapi vil hvert år kunne hjælpe mindst 1.000 kræftpatienter til et længere eller bedre liv. Dermed tager vi et stort skridt fremad for kræftbehandlingen i Danmark. Samtidig får vi helt nye muligheder for forskning og dermed endnu mere avanceret dansk kræftbehandling i fremtiden, siger Bent Hansen.

Byggeriet starter nu

For at sikre samarbejdet om Nationalt Center for Partikelterapi bliver der nedsat en bestyrelse med repræsentanter for de vigtigste interessenter (Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper m.fl.).

Anlægget forventes at koste ca. 770 mio. kr. (bygning 295 mio. kr., udstyr 475 mio. kr.). Region Midtjylland har stillet grunden gratis til rådighed, og Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har givet 50 mio. kr. til projektet. Byggeriet er klar til at starte nu, og vil kunne være klar til at modtage den første patient i 2017.

Den langsigtede vision for det Nationale Center for Partikelterapi er at blive blandt en af verdens førende inden for forskning og behandling af kræft med partikelbaseret strålebehandling.

Læs mere om partikelterapi

Læs mere om partikelacceleratoren Astrid 2

Yderligere oplysninger:

  • Bestyrelsesformand Michael Christiansen, Aarhus Universitet: tel. 4042 3248
  • Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet: tel. 2338 2126
  • Regionrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland: tel. 4031 3707
Forskning, Presse, Forside au.dk