Aarhus Universitet runder 24.000 ansøgninger

Aarhus Universitet har igen i år en stigning i antallet af ansøgninger. Samtidig ser det ud til, at de unge i højere grad end tidligere vælger uddannelse efter udviklingen på arbejdsmarkedet.

10.07.2012

Aarhus Universitet har igen i år en stigning i antallet af ansøgninger. Samtidig ser det ud til, at de unge i højere grad end tidligere vælger uddannelse efter udviklingen på arbejdsmarkedet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Aarhus Universitet har igen i år en stigning i antallet af ansøgninger. Samtidig ser det ud til, at de unge i højere grad end tidligere vælger uddannelse efter udviklingen på arbejdsmarkedet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Aarhus Universitet har modtaget mere end 24.000 ansøgninger, hvilket igen i år er en fremgang i antallet af ansøgninger til universitetets uddannelser. De 9.140 af ansøgningerne har Aarhus Universitet som første prioritet.

Der har været stor søgning til mange af de teknisk/naturvidenskabelige uddannelser og flere af de samfundsvidenskabelige uddannelser, mens søgningen til nogle af de klassiske humanistiske fag er status quo.

- Det ser ud, som om de unge har taget samfundsudviklingen alvorligt. De vælger uddannelser, som arbejdsmarkedet generelt efterspørger, og som derfor formentlig kan give dem gode karrieremuligheder efter endt studium. Men jeg håber først og fremmest, at de kommende studerende vil kaste sig over deres studier med nysgerrighed og ildhu, for det er forudsætningen for et godt studium, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Der er stor interesse for at læse til ingeniør på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, som den 1. januar 2012 fusionerede med universitetet. Her er de mest populære uddannelser informations- og kommunikationsteknologiingeniør, maskiningeniør og stærkstrømsingeniør; også uddannelsen sundhedsteknologiingeniør er blandt årets absolutte højdespringere. Blandt de andre naturvidenskabelige fag er det specielt  fag som molekylær medicin, biologi, datalogi, matematik og fysik som i år trækker mange ansøgninger.

At de unge har fokus på globalisering ses igen i år i kraft af en stigende interesse for kultur- og sprogstudier, der er knyttet til de såkaldte BRIK-lande. Søgningen til brasiliansk, sydasienstudier og russisk er steget markant, og kinastudier tiltrækker igen i år mange ansøgere. Et andet populært sprog- og kulturfag er japansk, hvorimod søgningen til sprogfag som engelsk og tysk stagnerer.

Der er igen i år stigninger i interessen for traditionelle ansøgnings-”magneter” som medicin, psykologi og HA, og stigningen til jura er helt oppe på 21,8 procent i antallet af 1. prioritetsansøgninger.

Ansøgningerne fordeler sig som sidste år meget bredt til universitetets uddannelser, og det giver grundlag for et højt optag.

- Det er Aarhus Universitets ambition at uddanne højt kvalificeret arbejdskraft til alle samfundets sektorer, og det lever vi op til med den brede søgning, som vi oplever igen i år, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Download oversigt over, hvordan ansøgningerne fordeler sig på universitetets bacheloruddannelser, opgjort pr. 9. juli nedenfor.

Uddannelse, Forside au.dk