Aarhus Universitet skal være dansk fyrtårn for entreprenørskab

Aarhus Universitet er netop blevet udvalgt til at være Danmarks Entreprenørielle Universitet. Aarhus Universitet vandt opgaven med at opbygge centret for entreprenørskab i en konkurrence, som Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udskrev i august.

19.11.2010 | Sys Christina Mehlsen Vestergaard

Erhvervs- og Byggestyrelsen har også valgt at støtte det næstbedste projekt, der er udarbejdet i et samarbejde mellem CBS, KU og DTU, og som skal skabe et entreprenørskabscenter i Hovedstaden.
Konkurrencebidragene er blevet vurderet af en jury, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har nedsat i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Aarhus Universitet fik sidste år Videnskabsministeriets Iværksætterpris efter blandt andet i en række år at have rettet et stærkt fokus på iværksætteri og entreprenørskab med Aarhus Entrepreneurship Centre som drivkraft. Opgaven som Det Entreprenørielle Universitet ligger i naturlig forlængelse af det eksisterende arbejde.

”Vi har et godt fundament inden for området med mange gode projekter, som vi nu kan styrke yderligere. Projekterne har meget forskelligt sigte, for eksempel udvikling af studiemæssige tilbud, styrket samarbejde inden for entrepreneurship mellem universitet og erhvervsliv samt decideret forskning på området,” siger Søren E. Frandsen, prorektor på Aarhus Universitet.

Som Det Entreprenørielle Universitet får Aarhus Universitet 45 millioner kroner. Pengene er rejst gennem statslig medfinansiering, de regionale vækstfora, øvrige sponsorer og univer­siteterne selv. Aarhus Entrepreneurship Centre bliver omdrejningspunkt for universitetets aktiviteter som Det Entreprenørielle Universitet.

Kontaktpersoner på Aarhus Universitet

Prorektor Søren E. Frandsen, 2925 8690

Pressechef Anders Correll, 2899 2235

Nyheder