Aarhus Universitet underskriver samarbejdsaftale med Horsens-virksomheder

Et nyt og unikt samarbejde mellem erhvervslivet, Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens skal give virksomhederne i Horsens Kommune sorte tal på bundlinjen.

22.02.2012 | AU Kommunikation

Formidling af studiejobs og praktikpladser, kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere og adgang til forskningsmiljøer. Det er nogle af de fordele, virksomheder i Horsens vil få ud af en ny samarbejdsaftale med universitetet.

Aftalen er indgået mellem initiativtageren Horsens Kommune, Horsens Erhvervsråd, Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens.

Aftalen omfatter tre hovedmål:

 • at der etableres et stærkere samspil mellem virksomhederne i Horsens Kommune og videnmiljøerne på Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens
 • at gøre vejen til viden let for virksomhederne
 • at sikre og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Horsens Kommune

Der indgår bl.a. følgende konkrete succeskriterier:

 • 45 virksomheder i Horsens Kommune skal benytte tilbud om formidling af studenterjobs, praktik og studieprojekter
 • at der gennemføres seks skræddersyede virksomhedsbesøg
 • at der indgås videnpartnerskaber
 • at Aarhus Universitet og VIA Campus Horsens deltager i en række erhvervsnetværksmøder

Rektor på Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen glæder sig over den nye aftale og påpeger, at det er godt, at den indeholder en lang række konkrete mål og målepunkter for videnudvekslingen:

– Aftalen passer fint ind i Aarhus Universitets ønske om at styrke videnudvekslingen med regionen og samfundet generelt. Aarhus Universitet rækker i dag ud mod alle samfundets sektorer, og vi ser det som en klar målsætning at være med til at øge den forskningsbaserede viden i virksomhederne og styrke efter- og videreuddannelsesmulighederne, siger han.

For borgmester i Horsens Jan Trøjborg (S) går aftalen fint i spænd med kommunens ambition om at skabe en stærk kobling mellem uddannelse og beskæftigelse:

– Jeg er utrolig glad for, at vi har fået en aftale med Aarhus Universitet, VIA i Horsens og Horsens Erhvervsråd. Det er et positivt skridt i bestræbelserne på at tage et solidt livtag med de store udfordringer, vi står overfor i forhold til innovation, uddannelse og kompetenceudvikling. Vi er netop i gang med en organisationsændring i Horsens Kommune for at skabe en tættere helhed i og sammenhæng mellem vores uddannelsesindsats og beskæftigelsesindsats, fordi vi ikke vil acceptere at tabe en hel ungdomsgeneration på gulvet på grund af krisen, som det skete i Danmark i 1980’erne. Den måske største udfordring for Danmark og for Horsens i de kommende år bliver at udvikle og styrke vores uddannelsesniveau, så vi kan klare os i den globale konkurrence. Og derfor er jeg rigtig glad for denne nye samarbejdsaftale, som kan være med til at løfte det lokale erhvervslivs videnniveau, siger Jan Trøjborg.

Ifølge Torben Busk, erhvervschef i Horsens Erhvervsråd, er samarbejdsaftalen en spændende udfordring for virksomhederne, der giver dem mulighed for at tænke mere i udvikling:

– For at opnå de ønskede resultater med samarbejdsaftalen skal virksomhederne investere de fornødne ressourcer og den nødvendige tid. Desuden skal virksomhederne væbne sig med lidt tålmodighed, da det kan tage tid, før resultaterne af samarbejdet med VIA Campus Horsens og Aarhus Universitet ligger klar. Til gengæld får de mulighed for – i samarbejde med forskere og studerende – at tilføre deres virksomhed ny viden og nye kompetencer. Noget, der kan give endnu mere innovation og vækst, siger Torben Busk.

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College, ser frem til et styrket samarbejde mellem VIA Campus Horsens, virksomhederne og Aarhus Universitet.

Mere information

 • Pressechef Anders Correll, Aarhus Universitet, ac@adm.au.dk, tlf. 8715 2038/2899 2235
 • Torben Busk, erhvervschef i Horsens Erhvervsråd, tlf. 7561 1888
 • Borgmester Jan Trøjborg (S), Horsens Kommune, tlf. 7629 200
 • Læs samarbejdsaftalen
Nyt fra ledelsen, Forside au.dk, Videnudveksling, Erhverv