Aarhus Universitets udgifter til eksterne konsulenter 2007-2011

Internt og eksternt har der været interesse for Aarhus Universitets brug af eksterne konsulenter siden fusionerne i 2007. Universitetet har nu gennemført en større udredning af samtlige udgiftsposter til eksterne tjenesteydelser i perioden 2007-2011, hvilket omfatter ca. 10.000 kreditorer.

30.04.2012

Campus Aarhus Universitet

Internt og eksternt har der været interesse for Aarhus Universitets brug af eksterne konsulenter siden fusionerne i 2007. Universitetet har nu gennemført en større udredning af samtlige udgiftsposter til eksterne tjenesteydelser i perioden 2007-2011, hvilket omfatter ca. 10.000 kreditorer. Foto: Roar Lava Paaske/AU Kommunikation

De samlede udgifter til eksterne konsulenter for perioden er fordelt på tre formål:

  1. Konsulentudgifter til den faglige udviklingsproces til forberedelse, implementering, rekruttering af ledere, outplacement, lederudvikling, teambuilding mv. Disse udgifter udgør i alt 13,8 mio. kr. i perioden 2007-2011.
  2. Konsulentudgifter til fusionsprocessen inkl. den administrative forandringsproces til rådgivning, systemudvikling m.v. i forbindelse med primært systemomlægninger og systemanskaffelser på baggrund af fusionerne. Disse udgifter udgør i alt 93,2 mio. kr. i perioden 2007-2011.
  3. Konsulentudgifter til andre drift- og udviklingsopgaver, i alt 90,5 mio. kr. i perioden 2007-2011.

Aarhus Universitet har i samme periode haft en samlet omsætning på ca. 26 mia. kr. Oplysningerne om konsulentudgifter stammer fra universitetets nuværende og de forrige regnskabssystemer i de tidligere selvstændige institutioner.

Alle oplysningerne ligger nu tilgængelige på AU’s hjemmeside, hvor alle bilag, rapporter og indlæg m.v. i forbindelse med fusionerne og den faglige udviklingsproces ligger tilgængelige.

Læs mere om undersøgelsen

Nyt fra ledelsen, Forside au.dk