AU uddanner landets første tekniske hjernespecialister

En ny kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet skaber koblinger mellem ingeniørvidenskabens og neourologiens verden. De studerende bliver Danmarks første generation af tekniske hjernespecialister og skal være med til at udvikle nye metoder til at se ind i nervesystemet.

03.04.2012

Hjernescanning

Kandidatuddannelsen Neuroscience and neuroimaging er den første af sin art i Danmark. Baggrunden for den er et voksende behov for specialister i billeddannelse af hjernen og nervesystemet både i industrien og i forskningsmiljøerne. Foto: Colourbox

De første 30 studerende starter til august på en ny kandidatuddannelse forankret ved Aarhus Universitet med navnet Neuroscience and neuroimaging. Uddannelsen kan vælges som en overbygning til en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, og de studerende får en unik tværfagligprofil med indsigt i blandt andet neurobiologi, klinisk sygdomslære og moderne skannerteknologi.

Ny teknologisk tilgang til neurologi

Uddannelsen er den første af sin art i Danmark, og baggrunden for den er et voksende behov for specialister i billeddannelse af hjernen og nervesystemet både i industrien og i forskningsmiljøerne. Det forklarer Kim Ryun Drasbek, som er leder af den nye uddannelse.

- Det neurovidenskabelige forskningsfelt har i de seneste år udviklet sig meget hurtigt. Vi er nået til et punkt, hvor vi har brug for at udvikle nye metoder til at se ind i hjernen og centralnervesystemet. De nye kandidater kommer til at beskæftige sig med en teknologisk tilgang til neurologien, og der bliver rift om deres ekspertise, siger han.

Bedre billeddannelse kan løse hjernens mysterier

Nye teknikker til billeddannelse er afgørende for, at forskere inden for en lang række sundhedsvidenskabelige discipliner kan styrke deres viden om hjernen.

- Hjernen har milliarder af celler, som vi gerne vil undersøge. Men vi har brug for en bedre billedkvalitet end den, vi kan opnå med de skanningsteknikker, vi kender i dag. Hvis vi vil videre, må vi satse på at uddanne unge mennesker, der på én gang har overblikket over de teknologiske muligheder og indsigt i de fysiologiske begrænsninger i forhold til påvirkning af nervesystemet, siger Kim Ryun Drasbek.

De nye kandidater skal lære om basalfunktionen i hjernen og oparbejde viden om forskellige teknikker til billeddiagnostik. Det skal gøre dem i stand til at lave nye koblinger imellem det neurologiske og teknologiske forskningsfelt og bane vej for udvikling af nyt udstyr eller lægemidler.

”Det bliver spændende at følge kandidaterne i deres fremtidige karriere. Vi forventer, at deres viden kan være med til at sætte skub i udviklingen af nye behandlings-, forebyggelses- og diagnosticeringsmetoder,” siger Kim Ryun Drasbek.

Virksomheder peger på vækstpotentiale

Aftagerne for den nye kandidatuddannelse omfatter forskningsmiljøerne inden for det neurovidenskabelige område, neurologiske og radiologiske afdelinger på sygehuse, den internationale medicinalindustri og medicotekbranchen.

Også flere virksomheder efterspørger især ingeniører med indsigt i neourologi og peger på et akut innovationsbehov.

- Vi har brug for en ny type af kandidater, der mestrer metoder på tværs af tekniske og sundhedsvidenskabelige discipliner. Det er afgørende for, at vi kan realisere vores vækstpotentiale, siger Jan Henrik Ardenkjaer-Larsen fra GE Healthcare, som er en af verdens førende skannervirksomheder og har været med i uddannelsens aftagerpanel.

Hvis virksomhederne bliver i stand til at udvikle nye billediagnostiske metoder og modeller til analyse af billeddata kan de bane vej for ny basalviden om hjernesygdomme og dermed realisere et enormt vækstpotentiale.

Demens giver behov for ny viden

Det er især udviklingen i antallet af demensramte, som kalder på opmærksomhed, fortæller Kim Ryun Drasbek.

- Vi har set en meget stor stigning i antallet af demente, som hænger sammen med en generel vækst i ældrebefolkningen. Det er en problemstilling, der meget direkte har været med til at definere behovet for den nye kandidatuddannelse.

Demens er en sygdom, som giver en stor samfundsøkonomisk belastning, fordi patienterne ofte kræver vedholdende pleje og overvågning. Mange af de nye kandidater i neuroscience og neuroimaging vil i fremtiden komme til at bidrage til at skabe nye muligheder for at diagnosticere og behandle demens.

- Vores studerende får en ekspertise, som bliver enormt værdifuld både i forhold til forskningen på universiteter og hospitaler, men også i forhold til at styrke industriens konkurrenceevne, siger Kim Ryun Drasbek.

Kandidatuddannelsen får base Kina, som har nogle af verdens førende forskningsmiljøer inden for neurovidenskab.

KONTAKT

Kim Ryun Drasbek, lektor, Aarhus Universitet: ryun@cfin.dk

BAGGRUND

Kandidatuddannelsen i neuroscience og neuroimaging er den første og eneste af sin slags i Danmark.

Den kombinerer en teknisk, naturvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig tilgang til neuroscience og neuroimaging med afsæt i den nyeste forskning på området.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Chinese Academy of Sciences og Graduate University of Chinese Academy of Sciences.

Uddannelsen er et initiativ under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark, Sino Danish-Center for Education and Research.

Læs mere om kandidatuddannelsen i neuroscience and neuroimaging her.

Læs også: Sino-Danish Center knækker koden for studentermobilitet

Uddannelse, Forside au.dk