AU underskriver kontrakt om nyt forskningsskib

Et nyt forskningsskib til 40 millioner kroner giver den marine forskning på Aarhus Universitet og i Danmark helt nye muligheder.

02.07.2012 | AU Kommunikation

Tegning af Aarhus Universitets nye forskningsskib, der skal stå færdig i 2014.

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen underskriver kontrakten til Aarhus Universitet nye forskningsskib. Fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri var direktør Hans Peter Kristensen underskriver.

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

– Det er en god og stor dag for den maritime forskning på Aarhus Universitet og i Danmark, sagde rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, da kontrakten om Aarhus Universitets nye forskningsskib blev underskrevet den 27. juni.

Skibet, som kommer til at koste i alt 40 millioner kroner, skal bygges af Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri og vil stå færdigt den 17. februar 2014. ”Klokken 20.17”, som værftsdirektør Hans Peter Kristensen grinende bemærkede, da kontraktpapirerne blev signeret.

Lauritz B. Holm-Nielsen understregede, at universitetet med dette skib får nye muligheder for at drive havforskning.

– Havforskning kan ikke alene laves teoretisk ved skrivebordene eller på kortere togter. Det nye skib giver bedre mulighed for at forstå miljøerne i havene, og derfor er vi meget glade for, at Aarhus Universitet får mulighed for at forbedre forskningen i hele Danmark, sagde han.
Skibet bliver det første danske forskningsskib, der bygges i 40 år, og det kommer ikke kun Aarhus-forskere til gode. Alle danske universiteter får nemlig mulighed for at leje skibet til forskningsekspeditioner.

Større, nyere, bedre

Aarhus Universitet lejer det nuværende forskningsskib Tyra. Det har efterhånden 20 år på bagen og kan kun bruges til endagsekspeditioner. Det sætter selvfølgelig en helt naturlig grænse for, hvor langt ud af Aarhusbugten man kan komme, fortæller Tyras kaptajn Torben Vang, der også har været dybt involveret i processen med at planlægge, hvordan det nye forskningsskib kan gøre den maritime forskning endnu bedre.

– Det nye forskningsskib får så at sige det samme som Tyra allerede har – bare større, nyere og bedre. Den store forskel er, at det nye skib kan være af sted med forskere og studerende flere dage ad gangen og dermed sejle i nogle områder, hvor det nuværende skib ikke har adgang. Samtidig betyder den øgede dæksplads og de større kraner blandt andet, at vi kan have mere forskningsudstyr med på togterne, fortæller han.

Endnu flere projekter

Torben Vang fortæller, at det nye skib vil styrke forskernes muligheder for at undersøge alt fra havenes tilstand til marsvinenes kommunikation.
– På vores nuværende skib sejler vi med 800 forskere og studerende hvert år og har cirka 150 sejldage om året. Når hver sejlads kræver en dag eller to til forberedelse, betyder det, at vi udnytter Tyra 110 procent. Det viser, at der er et stort behov for maritim forskning, og med et større og nyere skib er jeg sikker på, at vi kan skabe gode rammer for endnu flere forskningsprojekter, siger han.

Det nye skib har endnu ikke fået et navn, men i løbet af efteråret vil der blive indkaldt kreative forslag i en egentlig navnekonkurrence, som blandt andet vil blive annonceret på au.dk.


Fakta om skibet

Skibet bliver cirka 28 meter langt og har plads til 12 personer på togter af op til syv døgns varighed.

Det nye forskningsskib vil blive sejlet af en besætning på to personer på dagstogter og fire på togter ud over 14 timers varighed.

Skibet kan anvende forskningsudstyr såsom CTD, seismisk udstyr, sedimentkernebor og undervandsrobotter på op til 800 meters dybde og trawl på op til 200 meters dybde.

Skibet bliver udstyret med blandt andet kran og skydebom. Der er desuden plads til to 20-fods udstyrs- og laboratoriecontainere på dækket.

Skibet forventes færdigt i 2014 og afløser forskningsskibet Thyra. Det nye skib har en værdi af 40 millioner kroner og betyder helt nye muligheder for den marine forskning på Aarhus Universitet.

Forskning, Forside au.dk