Danmark interessant for verdens førende sociolog

I 2013 og 2014 bliver AU’s Distinguished Visiting Professor den amerikanske politolog Robert Putnam fra Harvard University, School of Government.

15.02.2012 | AU Kommunkation

Som et led i sit virke som Distinguished Visiting Professor på AU vil Putnam komme til Aarhus Universitet i maj 2013 på det års MatchPoints Seminar, hvor temaet er ”social kapital og nutidige udfordringer til social tillid og sammenhængskraft”.

Putnam regnes for at være en af verdens mest indflydelsesrige samfundsforskere og den førende forsker inden for social kapital lige nu, og om hans kommende tilknytning til Aarhus Universitet siger professor Gert Tinggaard Svendsen, Institut for Statskundskab:

– Det vil styrke Aarhus Universitets omdømme og forskningsposition verden over. Han vil blive inddraget i igangværende og kommende forskningsprojekter, hvor det vil være helt enestående at få ham med ombord.

Robert Putnam selv understreger, at samarbejdet ikke kun vil bære frugt for forskere på AU: Mit videnskabelige arbejde har drejet sig om undersøgelsen af betydningen af ”social kapital” – dvs. de bånd, der binder et samfund sammen – og på de udfordringer, de udsættes for i nutidens samfund. Danmark er et ideelt laboratorium for studiet af styrken af samfundsfælleskaber og udfordringerne til dem. Jeg ser frem til at arbejde i dette laboratorium sammen med studerende og kolleger i Aarhus. Og jeg opfatter det som en ære at blive tilknyttet Aarhus Universitet, som har et af Europas stærkeste forskningsmiljøer inden for samfundsvidenskaberne.

Robert Putnams internationale gennembrud kan især tilskrives hans teorier om social kapital og social tillid, som han blandt andet foldede ud i bogen ”Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community” (2000). Bogen er et skelsættende værk om netop tabet af social kapital og manglende social tillid i det amerikanske samfund. Hans seneste forskning har haft fokus på den påvirkning, indvandring har på den sociale tillid, og på religionens splittende og forenende betydning i det amerikanske samfund. For tiden forsker han i virkningerne af voksende social ulighed. Robert Putnam har desuden været rådgiver for regeringer i mange lande de seneste 10 år.

Som et led i sit virke som Distinguished Visiting Professor på AU vil Putnam komme til Aarhus Universitet i maj 2013 på det års MatchPoints Seminar, hvor temaet er ”social kapital og nutidige udfordringer til social tillid og sammenhængskraft”.

For yderligere oplysninger: Lektor Michael Böss, engmb@hum.au.dk eller på 2093 4818

Navne , Aarhus BSS