Danmarks nye universitetsbibliotek er født

Aarhus Universitet og Statsbiblioteket lancerer det nye Aarhus University Library, der samler universitetets 22 biblioteker i en ny enhed i et tæt samarbejde med Statsbiblioteket.

13.06.2012

Den nye aftale samler biblioteksmedarbejdernes kræfter og giver dem bedre muligheder for at dele viden på tværs af de faglige miljøer. Det skal være med til at udvikle de vigtige services, som bibliotekerne yder til universitetets forskere og studerende. Foto: Colourbox

Den nye aftale samler biblioteksmedarbejdernes kræfter og giver dem bedre muligheder for at dele viden på tværs af de faglige miljøer. Det skal være med til at udvikle de vigtige services, som bibliotekerne yder til universitetets forskere og studerende. Foto: Søren Kjeldgaard

Den nye aftale samler biblioteksmedarbejdernes kræfter og giver dem bedre muligheder for at dele viden på tværs af de faglige miljøer. Det skal være med til at udvikle de vigtige services, som bibliotekerne yder til universitetets forskere og studerende.

Aarhus University Library bliver organiseret i seks tværgående fagfællesskaber omkring det moderne universitetsbiblioteks kerneydelser: Process and Archiving, Learning Commons, Research support, Information literacy, E-learning support og Scholarly publications.

- Den grundlæggende service og den nære betjening af brugerne er stadig i centrum, men den nye organisering og de tværgående fællesskaber giver biblioteksmedarbejderne et stærkere grundlag for at udveksle idéer og udvikle bibliotekernes ydelser, siger Ellen Knudsen, der er områdeleder på Statsbiblioteket.

- Biblioteksmedarbejderne ved Aarhus Universitet og Statsbiblioteket yder en topprofessionel service i hverdagen, men der har ikke været mulighed for videndeling og udvikling på tværs af faggrænserne. Det får vi nu, og det giver nogle helt nye ressourcer, som Aarhus Universitets forskere og studerende kan få stor gavn af, fortæller Per Lindblad, der sammen med Ellen Knudsen har stået i spidsen for sammenlægningsprojektet.

Både den danske regering og Det Europæiske Forskningsråd (ERC) nævner tværgående samarbejde som en del af løsningen på globale udfordringer i form af f.eks. klimaforandringer, energiforsyning, sundhed. Aarhus Universitet er i øjeblikket ved at gennemføre en faglig udviklingsproces, som skal give forskere og studerende bedre muligheder for at arbejde på tværs af faggrænser, og det nye Aarhus University Library medvirker aktivt til at understøtte den ambition.

For yderligere oplysninger kontakt

Videnudveksling, Forside au.dk lille