Dekan Brian Bech Nielsen bliver ny rektor på Aarhus Universitet

Bestyrelsen for Aarhus Universitet har besluttet at ansætte nuværende dekan ved hovedområdet Science and Technology, Brian Bech Nielsen, som rektor for Aarhus Universitet fra august 2013 og seks år frem.

06.03.2013 | Anders Correll

Det var en enstemmig bestyrelse, der tirsdag aften pegede på Brian Bech Nielsen som ny rektor og som efterfølger til nuværende rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Rektorstillingen har været opslået både nationalt og internationalt, og 11 personer søgte stillingen.

”Vi har lagt vægt på Brian Bech Nielsens store erfaring som forsker, leder og underviser. Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på strategien frem mod 2020, hvor der blandt andet lægges vægt på interdisciplinaritet og internationalisering. Og det er vores opfattelse, at Brian Bech Nielsen har både de faglige, ledelsesmæssige og menneskelige evner til at lede universitetet og føre strategien ud i livet”, siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Brian Bech Nielsen er 55 år og født og opvokset i Holstebro. Før han blev dekan på Science and Technology, var han institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, hvor han i 2007 blev udnævnt til professor i eksperimentel faststoffysik. Han forskede blandt andet i halvledermaterialer som silicium og i tæt tilknytning til universitetets iNANO-center. Brian Bech Nielsen er mangeårigt medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og beklæder derudover en række bestyrelsesposter. Sidstnævnte har han dog valgt at trække sig fra, når han til august tiltræder som rektor.

”Indtil august har jeg fortsat fokus på at lede Science and Technology, men jeg ser frem til opgaven som rektor. Aarhus Universitet har spillet en helt afgørende rolle i min karriere og i mit liv, og jeg går til rektorstillingen med stor respekt og ydmyghed over for de opgaver, der venter”, siger Brian Bech Nielsen.

Erfaring fra fusioner

Aarhus Universitet har i de senere år fusioneret med flere forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Senest fusionerede universitetet i 2012 med Ingeniørhøjskolen i Århus, som i den sammenhæng netop kom under Brian Bech Nielsens ledelse. Universitetet er i færd med at gennemføre en faglig udviklingsproces, der skal styrke den indre sammenhæng og give bedre muligheder for at bidrage med løsninger på globale udfordringer.

”Opgaven med at samle Science and Technology har været meget omfattende, og den har Brian Bech Nielsen indtil videre løst forbilledligt som dekan. Vi har stor tiltro til, at han som rektor vil fastholde den nuværende kurs og sikre en fortsat positiv udvikling for hele Aarhus Universitet”, siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Brian Bech Nielsen forklarer, at en af de første store opgaver, han giver sig i kast med, er en rundtur på hele universitetet:

”Aarhus Universitet har på kort tid gennemgået meget omfattende forandringer, som har nødvendiggjort den store reorganisering. Vi må erkende, at implementeringen har givet udfordringer, som vi skal gøre noget ved. Nu handler det om at lytte og justere, hvor det måtte være nødvendigt”, siger dekanen, der ser frem til at møde både studerende og medarbejdere i øjenhøjde og lytte til de problemer, der måtte være.

”Aarhus Universitets adelsmærke har altid været et højt fagligt niveau, og vi kan kun klare os i den internationale konkurrence, hvis vi fortsat udvikler universitetets stærke faglige discipliner. Samtidig skal vi styrke evnen til at samarbejde på tværs med henblik på at kunne levere viden og løsninger til de store og meget komplekse opgaver samfundet står over for”, udtaler den kommende rektor Brian Bech Nielsen.

Om bestyrelsen

Aarhus Universitets bestyrelse har 11 medlemmer med repræsentanter for de studerende, det videnskabelige og teknisk administrativt personale, samt seks eksterne medlemmer. Læs mere på bestyrelsens hjemmeside.

Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har en omsætning på cirka 6 milliarder, uddanner flere end 41.000 studerende og har over 11.000 ansatte.

Læs mere om Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger

Formand for bestyrelsen, Michael Christiansen: 4042 3248

Dekan og kommende rektor, Brian Bech Nielsen: 2338 2349

Pressechef Anders Correll: 2899 2235

Hent pressebilleder af Brian Bech Nielsen

 
Foto: Lars Kruse / AU Kommunikation


Foto: Lars Kruse / AU Kommunikation


Foto: Lars Kruse / AU Kommunikation

Administrative forhold, Medarbejdere