Det Entreprenørielle Universitet forlænget med et halvt år

Projektet Det Entreprenørielle Universitet, som er støttet at EU’s Socialfond, er netop blevet forlænget med et halvt år, så det nu løber frem til den 31. august 2014. Forlængelsen skal blandt andet bruges på at styrke indsatsen på Health og Science and Technology.

19.12.2012 | Ole Frank Nielsen

Det Entreprenørielle Universitet er et tilbud, som gør det muligt for studerende på Aarhus Universitet at stifte bekendtskab med entreprenørskab i løbet af studietiden, på en måde, der er tilpasset netop deres studieretning.

Forlængelsen af projektet skal bruges til at styrke en række indsatsområder, lyder det fra centerdirektør Flemming K. Fink. 

Blandt andet skal den ekstra tid bruges til at inkorporere forskerkræfterne yderligere, så man får et endnu større forskningsoutput inden for entreprenørielle felt.

Styrket fokus på Health og ST

Desuden skal den faglige udvikling i form af entreprenørielle fag og toninger af fag udbredes på alle AU's hovedområder med et styrket fokus på Health og Science and Technology. Her har erfaringen vist, at det er mest udfordrende at motivere de studerende til at vælge fag med entreprenørielt indhold. Studerende fra Health og Science and technology er også mindre tilbøjelige til at benytte sig af de mange gratis tilbud, som findes i Studentervæksthus Aarhus.

Undervisere spiller en vigtig rolle

Målet med både Det Entreprenørielle Universitet og Studentervæksthus Aarhus er at motivere studerende til at stifte bekendtskab med entreprenørskab. I den forbindelse spiller underviserne en væsentlig rolle i forhold til at sikre, at entreprenørskab fortsat vil være blandt AU’s kernekompetencer.

Derfor skal den forlængede projektperiode også bruges til at give flere undervisere indblik i de muligheder, der er for at tone fag i entreprenøriel retning. Samtidig skal de oplyses om de forskningsmæssige resultater inden for entreprenørskab. Undervisere har blandt andet mulighed for at suge viden til sig ved at deltage i  det etablerede forum for entreprenørielle undervisere (FEU).   

Læs mere om Det Entreprenørielle Universitet

Læs mere om Studentervæksthus Aarhus

Videnudveksling, Forside au.dk lille