Eksamen på iPad giver nye muligheder

Kvaliteten løftes, når iPads erstatter papir. Det mener leder for Educational it på Health, Aarhus Universitet, der nu for tredje gang tilbyder medicinstuderende mulighed for at vælge Ipad-eksaminer.

18.12.2012

Foto: Colourbox

Når aarhusianske kandidatstuderende på medicinuddannelsen i starten af januar skal til eksamen har 96 af dem valgt at tage prøven på iPad. Det er tredje gang, de studerende på medicin får mulighed for at vælge mellem iPad og papireksamen.

Studerende giver topkarakter

Erfaringerne er gode:

- Samtlige studerende, der har prøvet iPad’en som eksamensredskab, svarer, at de vil vælge iPad-eksamen igen, og at de vil anbefale eksamensformen til andre. Og næsten alle synes, at det har været brugervenligt og kvalitetsmæssigt bedre end papir-eksamenen. Det er vi selvfølgelig rigtigt godt tilfredse med, siger projektleder Mads Ronald Dahl fra Center for Medicins Uddannelse (MEDU) på Aarhus Universitet.

Muligheden for at vælge iPad-eksamen skyldes primært, at de studerende generelt efterspørger flere digitale løsninger. Regeringens fokus på digitale universiteter i nationale digitaliseringsstrategi 2011-2015 har dog også givet mere fokus på behovet for nye løsninger.

Endnu er forskellen for den enkelte studerende mest pædagogisk:

- Eksamensspørgsmålene er selvfølgelig de samme, og alle studerende sidder i samme lokale, uanset om de skriver på papir eller på iPad. Men på iPad får den studerende et bedre overblik over, hvilke spørgsmål der mangler at blive besvaret. Ved papireksamener sidder de studerende til sidst og bladrer rundt i måske 100 A4-sider og prøver at få styr på, hvor der mangler svar, siger systemudvikler Eivind Ortind Simonsen fra MEDU.

iPads giver større indsigt i kompetencer

I fremtiden forventer Mads Ronald Dahl, at der vil være flere fordele, der kan være med til øge kvaliteten på forskellige måder:

- Ved multiple choice eksaminer på papir kan vi kun se, om den studerende har svaret rigtig eller forkert. På iPads derimod kan vi se meget mere. Det kan for eksempel være, om svaret er blevet rettet til noget forkert, hvilke spørgsmål der er besvaret hurtigt og sikkert, og hvilke der har været større usikkerhed om. Den slags feedback vil være værdifuld for de studerende, fordi de på den måde får større indsigt, i hvor kræfterne bør lægges.

Digitalisering gør det også muligt at bruge f.eks. videoer i skriftlige eksaminer:

- Der er meget teknologi i lægejobbet i dag, for eksempel brug af scanningsudstyr. Den dag, hvor eksaminerne er 100 procent digitale, vil vi kunne integrere små scanningssekvenser i en skriftlig eksamen, og på den måde gøre eksamenssituationen endnu mere realistisk og klinisk relevante, siger Mads Ronald Dahl.

Også administrativt rummer iPad-løsningen lovende perspektiver. Ved papireksaminer indtaster sekretærer resultaterne i et excel-ark. Med iPad-løsningen, hvor svarene samles på få sekunder, lettes de administrative arbejdsgange, og risikoen for indtastningsfejl elimineres med den digitale løsning. På den måde styrkes validiteten.

Fakta

 • Det er frivilligt, hvilken eksamensform de studerende vælger.
 • Ipad-eksamen er mulig i fagene Inflammation, Abdomen og Hjerte, lunge og kar
 • Der afholdes demo-aftener, hvor de studerende får mulighed for at se forskellen mellem Ipad- og papireksamen demonstreret.
 • iPad-løsningen er især velegnet til multiple choice-eksaminer, hvor den studerende skal vælge mellem flere svarmuligheder.
 • Health råder over samlet iPad udstyr til afvikling af eksamen for 220 studerende på samme tid.
 • Educational it stiller den nyeste undervisningsteknologi til rådighed for studerende og undervisere.
 • I 2013 vil der blive afholdt mere end 10 eksamener med brug af iPad løsningen

Yderligere oplysninger

 • Mads Ronald Dahl, ph.d., MI,
  Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
  Tlf.: 6127 8942
  E-mail: md@medu.au.dk
Uddannelse, Forside au.dk lille