Eliteforskningsmidler fra DFF's Sapere Aude uddelt

10 unge forskere på Aarhus Universitet har netop modtaget mellem 2,1 og 3,8 millioner kroner hver fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

19.12.2011 | Sys Christina Vestergaard

Til sammen har de modtaget godt 28 mio. kroner. Uddelingen sker inden for DFF´s eliteprogram Sapere Aude i kategorien Ung Eliteforsker trin 1, der med bevillinger på mellem 1 og 4,5 millioner kroner bidrager til at sparke gang i nogle meget lovende forskerkarrierer.

De ti unge forskere, som fik midler fra decemberuddelingen er:

  • Anette Vandsø Aremark - 2,7 mio. kr. til en undersøgelse af lydkunstens brug af medier
  • Felix Riede - 2,1 mio. kr. til oprettelse af et tværfagligt laboratorium for forskning i miljøkatastrofers påvirkning af de omgivende samfund.
  • Anders Bredahl Kock - 2,3 mio. kr. til videreudvikling og anvendelse af variabelselektionsteknikker til højdimensionale datasæt på økonomiske problemstillinger.
  • Frants Havmand Jensen - 2,7 mio. kr. til studier i gruppedynamik hos fritlevende tandhvaler via lyd - og bevægelsescensorer.
  • Nick Stub Larsen - 2,1 mio. kr. til arbejdet med at forbedre de nuværende typer af influenzavacciner, med en universel influenzavaccine som mål.
  • Maria Wilson - 2,6 mio. kr. til forskning i prædation i vand som en af de store evolutionære drivkræfter for udvikling af marinedyrs sanseorganer og adfærd.
  • Esben Thyssen Vestergaard - 3 mio. kr. til studiet af hormonet ghrelin, i forbindelse med nedsat insulinfølsomhed og øget tendens til type 2 diabetes.
  • Marianne Gerberg Skals – 3 mio. kr. til forskning i årsager og bekæmpelse af sygdomsfremkaldende bakterier, som er årsag til bl.a. urinvejsinfektioner og livstruende blodforgiftning.
  • Jan Lassen – 3,8 mio. kr. til forskning i genetisk selektion af malkekvæg med det formål at mindske udledningen af metangasser.
  • Yi-Ping Ho – 3,7 mio. kr. til forskning i nye modeller til undersøgelse af enkelte kræftceller i kræftknuder.

I alt har Det Frie Forskningsråd uddelt 124 millioner kroner i december 2011 til 19 kvinder og 26 mænd inden for alle videnskabelige hovedområder. I august uddeltes millionmidler til særlige talenter blandt forskningsledere, de såkaldte trin 2-bevillinger. I den forbindelse fik AU syv af de 33 bevillinger. Ingen har til dato modtaget midler fra trin 3, der er målrettet topforskere, og hvor man bl.a. skal være kvalificeret på professorniveau.

AU fik ved uddelingen i december 2010 16 af 38 bevillinger på trin 1, 12 af 31 på Trin 2.

Se alle bevillinger fra december 2011 på DFFs hjemmeside

Bevillinger, Forskning, Forside au.dk, Talentudvikling