Erindringskultur er højaktuel

I 2012 har professor Alistair Thomson den særlige stilling som Distinguished Visiting Professor på Aarhus Universitet. Han er professor i historie og leder af Center for Offentlig Historie ved Monash University i Melbourne, Australien.

15.02.2012 | AU Kommunikation

Temaet for årets MatchPoints Seminar på Aarhus Universitet er ”Konfliktfyldte minder: Erindringer fra krige, konflikter og overgangsperioder”, og her vil Alistair Thomson være en af hovedtalerne.

Al Thomson skabte sig et internationalt navn for godt 15 år siden med sin forskning i mundtlig historie og en nyskabende teori om erindringsdannelse. Ud fra interview med australske krigsveteraner fra 1. Verdenskrig har Al Thomson udviklet en teori om, at personer erindrer selektivt, når det gælder traumatiske begivenheder. Når de genfortæller noget ubehageligt, de har oplevet, skaber de en fortælling, som de kan leve med. Dem, det ikke lykkes for, har svært ved at leve med fortiden og udvikler psykiske traumer - eller ender i visse tilfælde med at tage deres eget liv. For krigsveteranernes vedkommende fandt mange ro i sindet ved at forstå deres deltagelse i krigen i lyset af en større national fortælling om betydningen af at ofre sig for sine "mates" (kammerater/landsmænd). Al Thomson opfattes som en af foregangsmændene inden for ”offentlig historie”.

- Det kan virkelig flytte noget, når man over længere tid kan samarbejde og sparre med internationale kapaciteter. Og der er en åbenlys forskningssynergi mellem Al Thomsons forskning og vores på Aarhus Universitet på dette område. Han har en anden metodisk tilgang, som er interessant for os, siger lektor Mads Rosendahl Thomsen fra Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet.

Mads Rosendahl Thomsen har siden 2008 været drivkraft i Network for Cultural Memory Studies, der omfatter 25 forskere fra flere fag ved Aarhus Universitet. Sidste år fik han en million kroner fra Forskningsrådet Kultur og Kommunikation til at udvikle netværket, som forskere fra Københavns Universitet nu også er en del af.

Interessen for erindringskultur er vokset hos en bred vifte af fagligheder som antropologer, historikere, psykologer og æstetikere de seneste 10-15 år. Aktualiteten kan skyldes flere forhold. Globaliseringen og brugen af nye medier har uden tvivl betydning, men det spiller også ind, at der i vores samfund er en øget bevidsthed om, at samfundet ikke blot overleverer historie, men producerer den. Kollektive identiteter er derfor ikke blot givne, men resultatet af en vis konstruktion. Dermed bliver det interessant at forske i, hvordan kollektive erindringer medvirker til opbygning og udvikling af den nationale identitet og sammenhængskraft i samspil med en række kræfter, som vanskeligt kan forstås ud fra kun én faglig tilgang.

Temaet for årets MatchPoints Seminar på Aarhus Universitet er ”Konfliktfyldte minder: Erindringer fra krige, konflikter og overgangsperioder”, og her vil Alistair Thomson være en af hovedtalerne. Aarhus Universitet har desuden Thomson som hovedtaler på en konference om erindring og migration og et symposium om australsk og canadisk identitet i december 2012.

UNIvers bringer i næste nummer en artikel om Alistair Thomson. Avisen udkommer den 20. februar.

For yderligere oplysninger: Lektor Michael Böss, engmb@hum.au.dk eller på 2093 4818  

Navne , Arts