Europæisk konference på Aarhus Universitet sætter fremtidens forskning øverst på dagsordenen

Hvorfor skal Europa satse på videnskabelig excellence, som det bærende princip i forskning og innovation? Det er et af de spørgsmål, der er øverst på dagsordenen, når danske og internationale frontløbere inden for forskning og innovation i dag mødes på Aarhus Universitet for at debattere, hvad videnskabelig excellence er, og hvordan vi sikrer den bedst mulige fremtidige videnproduktion.

18.04.2012

Campus Aarhus Universitet

Hvorfor skal Europa satse på videnskabelig excellence, som det bærende princip i forskning og innovation? Det er et af de spørgsmål, der er øverst på dagsordenen, når danske og internationale frontløbere inden for forskning og innovation i dag mødes på Aarhus Universitet for at debattere, hvad videnskabelig excellence er, og hvordan vi sikrer den bedst mulige fremtidige videnproduktion. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Det sker, når en af de største konferencer i forbindelse med det danske EU-formandskab finder sted på Aarhus Universitet de næste tre dage; Excellence Revisited – The Value of Excellence.

Samtlige konklusioner fra konferencen vil blive samlet i Aarhus Deklarationen, som bliver et direkte indspil til forårets forhandlinger om EU’s største forskningsprogram nogensinde Horizon 2020 på ca. 600 mia. kr.

- En af Danmarks prioriteter i forhandlingerne om Horizon 2020 er, at videnskabelig excellence fastholdes som et af de vigtigste kriterier for fordelingen af europæiske forsknings- og innovationsmidler. Fremragende forskning vil sikre, at den fremtidige videnproduktion i Europa kan være konkurrencedygtig på globalt plan, danne grundlag for nye innovative løsninger og give nogle af svarene på dagens og fremtidens store samfundsmæssige udfordringer, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

På konferencen vil der bl.a. være oplæg af chefredaktør for Nature, Philip Campbell, præsident for European Research Council, Helga Nowotny, dr. phil. Wilhelm Krull, der er generalsekretær for Tysklands største private fond, Volkswagen Stiftung samt prof. Gunnar Öquist, der er tidligere generalsekretær for Sveriges Kungliga Vetenskapsakademien.

- Forudsætningen for, at de europæiske samfund skal kunne imødegå fremtidens udfordringer og den globale konkurrence er, at Horizon 2020 lykkes, og at alt, hvad vi som undervisnings- og forskningsinstitution foretager os, hviler på kvalitet og dyb indsigt. Det gælder også, når universitetet er grundlag for innovation i samfundet, siger rektor for Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Aarhus Universitet samt Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Lundbeckfonden og Carlsbergfondet.


For flere informationer kontakt

Arrangement, Forside au.dk