Fire nye dekaner på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet ansætter fire visionære ledere som dekaner for universitetets fire nye hovedområder.

28.09.2010 | AU Kommunikation

Mette Thunø. Dekan ved Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab. Foto: Anne Trap Lind.

Brian Bech Nielsen. Dekan ved Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi. Foto: Lars Kruse/AU-Foto.

Allan Flyvbjerg. Dekan ved Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab. Foto: Lars Kruse/AU-Foto.

Svend Hylleberg. Dekan ved Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab. Foto: Søren Kjeldgaard.

 • Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab: Mette Thunø, kommer fra en stilling som prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi: Brian Bech Nielsen, kommer fra en stilling som professor og institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
 • Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab: Allan Flyvbjerg, kommer fra en stilling som professor på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling ved Århus Universitetshospital
 • Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab: Svend Hylleberg, kommer fra en stilling som professor og dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet


De nye dekaner tiltræder den 1. november og overgår til deres nye funktion den 1. januar 2011, hvor de nuværende ni hovedområder på Aarhus Universitet samles i de fire ovennævnte.

Ud over at skulle lede et hovedområde får hver dekan ansvaret for ét af universitetets tværgående prioriterede indsatsområder, ligesom de skal indgå i den fælles strategiske ledelsesgruppe med rektoratet. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ser frem til samarbejdet i universitetets nye ledelse.

- Vi har ansat fire visionære dekaner med stor faglig legitimitet og stærke lederkompetencer, der på bedste vis repræsenterer fornyelse og erfaring. Dermed har universitetet taget et meget vigtigt skridt mod at styrke de videnskabelige miljøer og de uddannelsesmæssige kompetencer. Jeg glæder mig til samarbejdet i den nye fælles ledelsesstruktur, der bliver en realitet efter årsskiftet, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Kort præsentation af de nye dekaner

Dekan ved Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab

Mette Thunø, f. 1963, er i dag prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun forsker i moderne kinesisk og har bl.a. stået bag Københavns Universitets center på Peking Universitetet.

Mette Thunø ser integrationen af de kulturvidenskabelige områder på Aarhus Universitet som et stærkt træk for at kunne levere viden og løsninger på globaliseringens udfordringer:

- Vi har brug for, at det nye hovedområde leverer viden, løsninger og stof til eftertanke i forhold til globaliseringens udfordringer. I denne sammenhæng er Aarhus Universitets samling af kulturvidenskaberne (HUM, TEO og DPU) et stærkt og fremadrettet træk. Jeg ser særligt frem til sammen med medarbejderne at medvirke til at udvikle universitetets styrkepunkter og skabe nye uddannelser og fokuserede forskningsindsatser i dette perspektiv.

 • Telefon: +45 3532 9116
 • Mobil: +45 2875 9116 eller +45 4074 5630

Dekan ved Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Brian Bech Nielsen, f. 1957, er institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, hvor han i 2007 blev udnævnt til professor i eksperimentel faststoffysik. Han forsker blandt andet i halvledermaterialer som silicium og har tæt tilknytning til universitetets iNANO Center.

– Samlet set er Faculty of Science and Technology højt respekteret med et bredt spektrum af naturvidenskabelige opgaver. Nu gælder det om at udnytte synergierne mellem de tre sammenlagte hovedområder (NAT, DJF og DMU). Den største udfordring bliver at skabe en ny fælles identitet og et hovedområde, der tilbyder fremragende uddannelser, leverer anvendt og grundvidenskabelig forskning på højeste internationale niveau og samtidigt professionelt og kvalitetsbevidst understøtter myndigheder og erhvervslivet med den fornemste viden, siger Brian Bech Nielsen.

 • Telefon: +45 8942 3716
 • Mobil: +45 2338 2349

Dekan ved Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab

Allan Flyvbjerg, f. 1959, er i dag professor på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling ved Århus Universitetshospital. Han forsker i diabetes og har modtaget en lang række nationale og internationale priser for sin forskning samt for sine stærke evner som formidler. Igennem 10 år har han desuden været en formand for Diabetesforeningen.

– Udfordringen bliver at finde den institutstruktur og samarbejdsform, som sikrer en endnu bedre samlingskraft mellem grundforskningen og den patientnære forskning inden for sundhedsvidenskab. Desuden ser jeg frem til at tænke den basale og kliniske sektors satsninger inden for forskning, talentudvikling, uddannelse og videndeling ind i nye innovative, interdisciplinære satsninger, som vi med Aarhus Universitets kommende struktur kan styrke massivt, siger Allan Flyvbjerg.

 • Mobil: +45 4029 3589

Dekan ved Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab

Den nuværende dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Svend Hylleberg, f. 1944, skal fremover stå i spidsen for Aarhus School of Business and Social Sciences. Ud over at være dekan er han professor i økonomi med speciale i nationaløkonomi og økonometri. Han har været involveret i Aarhus Universitets faglige udviklingsproces fra begyndelsen, og han ser frem til at fortsætte arbejdet:

– Universitetet er i rivende udvikling. Den nye Aarhus School of Business and Social Sciences har potentialet til at markere sig blandt de bedste. Nu gælder det om at udnytte det meget stærke udgangspunkt og den begejstring, der er omkring det nye hovedområde, siger Svend Hylleberg.

 • Telefon: +45 8942 1592
 • Mobil: +45 2338 2020

Yderligere oplysninger

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, +45 2338 2126
Pressechef Anders Correll, +45 2899 2235

Nyheder