Forvirring om dokumentationsfrist

Fristen for at ansøge om optagelse på en bacheloruddannelse udløb torsdag den 5. juli på alle landets universiteter. En påmindelse fra Aarhus Universitet om ufuldstændig dokumentation har udløst forvirring hos nogle ansøgere, men den skal under ingen omstændigheder opfattes som et afslag.

10.07.2012 | AU Kommunikation

Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

5. juli var sidste frist for at ansøge om optagelse på et studium via kvote 1. Datoen var samtidig sidste frist for indsendelse af den nødvendige dokumentation for både ansøgere via kvote 1 og kvote 2 – en frist, som gælder for alle landets videregående uddannelser.

Søndag den 8. juli sendte Aarhus Universitet en påmindelse ud til alle de ansøgere, som man endnu ikke havde modtaget al nødvendig dokumentation fra. Ansøgerne fik hermed mulighed for at indsende eller aflevere den manglende dokumentation senest mandag den 9. juli kl. 16.00. Grunden til, at det skal gå så hurtigt med at få den fuldstændige dokumentation, er, at ansøgningerne allerede i denne uge skal sendes ind til Den Koordinerede Tilmelding, som samler ansøgningerne til alle videregående uddannelser i Danmark.

Påmindelsen blev dels sendt til ansøgere, der ikke har indsendt den fornødne dokumentation, dels – for en sikkerheds skyld – blev den også sendt til ansøgere, hvis dokumentation universitetet endnu ikke havde nået at registrere.

Påmindelsen er ikke et afslag

Aarhus Universitet har som forvaltningsmyndighed, ligesom landets øvrige universiteter, pligt til at gøre ansøgere opmærksom på manglende dokumentation. At påmindelsen, som for mange vil være afgørende for deres optagelse, skabte forvirring hos nogle ansøgere er dog beklageligt.

Studieadministrationen på Aarhus Universitet understreger, at påmindelsen ikke må betragtes som et afslag.

Ansøgere opfordres til at tjekke Aarhus Universitets selvbetjening mit.au.dk, som løbende opdateres, i takt med at ansøgninger og dokumentation registreres. Her kan den enkelte ansøger tjekke, om dokumentationen er rigtigt registreret.

Læs mere om, hvordan du som ansøger skal forholde dig

bachelor.au.dk kan du se adgangskravene til Aarhus Universitets bacheloruddannelser.

Den 30. juli får ansøgerne svar på, hvorvidt de er optaget på et studium. 

Kontakt:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Informations- og Vejledningscentret på tlf.nr. 87 15 07 20 på hverdage mellem kl. 10 og 14.

Du har også mulighed for at sende en mail til vejledning@au.dk

 

Administrative forhold, Forside au.dk lille