Fra auqaporiner til Nordkorea - en nobelprismodtagers beretning

Da nobelprismodtager Peter Agre besøgte Aarhus Universitet fortalte han i en åben forelæsning, hvordan videnskab bygger på åben udveksling af ideer og kan åbne ellers lukkede døre – som når Peter Agre samarbejder med nordkoreanske forskere.

16.09.2011 | Peder Holm Pedersen

Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation

I 2003 fik læge og molekylærbiolog Peter Agre Nobelprisen i kemi for at have opdaget de såkaldte auqaporiner. Det er de proteiner i cellernes membraner, der fungerer som vandkanaler og tillader, at celler kan udveksle vandmolekyler med omgivelserne. Eller som Peter Agre selv siger det: ”Det var cellernes VVS-system, vi opdagede.”

Opdagelsen var en tilfældighed

Næsten som en parallel til hans aquaporiner var det én af hovedpointerne i Peter Agres forelæsning, at det er livsvigtigt for forskningen, at ideer og forskningsresultater kan udveksles og diskuteres frit blandt forskere. Han forklarer efterfølgende:

– Min egen opdagelse af auqaporinerne var lidt af en tilfældighed og var aldrig sket, hvis ikke det var for de mange samtaler og udvekslinger med andre forskere. Det var dem, der bragte mig på sporet. Det sociale aspekt af forskningen og de faglige venskaber, man knytter gennem sit arbejde, udgør en uvurderlig kilde til videnskabelige fremskridt, siger han.

Videnskabens diplomati

Det særlige fællesskab, der opstår gennem forskeres fælles jagt på sandheden, er ifølge Peter Agre ikke blot en forudsætning for gode videnskabelige resultater. Det rummer også diplomatiske muligheder. Han taler om videnskabens diplomati:

– Det videnskabelige fællesskab rækker ud og overskrider nationale og politiske grænser og kan være med til at åbne ellers hermetisk lukkede døre. Det var det, vi erfarede i vores samarbejde med forskere i Nordkorea, siger Peter Agre og refererer til det samarbejde, som han sammen med fem andre forskere indledte med et besøg i Nordkorea i 2009.

Samarbejde forandrer

– Jeg siger selvfølgelig ikke, at vores lille samarbejde kan løse den fastspændte situation, men det kan måske være med til at få døren på klem. Samarbejde forandrer folks syn på hinanden og tingenes tilstand. Videnskabens diplomati fungerer gennem ét menneske af gangen, men det spreder sig lige så stille som ringe i vandet, siger Peter Agre.

Han illustrerer sin pointe med en lille historie om en nordkoreansk drengs reaktion, da han hører, at hans far skulle mødes med nogle amerikanske forskere:

– Sønnen havde skræmt sagt til faderen, at han skulle huske at medbringe en riffel, så han kunne forsvare sig. Det var det gængse billede af folk fra Vesten. Men efter vores besøg i Nordkorea så drengen anderledes på det, og da faderen senere fortalte sønnen, at han skulle til USA og besøge os, havde sønnen glemt alt om riflen og i stedet formanet faderen, at han skulle huske at tage slik med hjem, fortæller Peter Agre.

Peter Agres forelæsning var arrangeret af grundforskningscenteret Center for Vand og Salt ved Aarhus Universitet. Forelæsningen var afslutningen på et stort symposium, centeret afholdte i anledning af dets 10 års jubilæum.

Se video fra forelæsningen

Arrangement, Health