Fusion giver muskler til ingeniørvidenskab

Fra årsskiftet fusionerer Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus.

28.12.2011 | Thomas Sørensen

Foto: Erik W. Olsson

En fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet har i længere tid været et stærkt ønske fra begge parter. Og når 2011 bliver til 2012 er sammenlægningen en realitet.

Sig goddag til ingeniørerne – de nye medlemmer af Aarhus Universitets faglige familie.

Fra 1. januar 2012 fusioneres Ingeniørhøjskolen i Århus med Aarhus Universitet, hvor hovedområdet Science and Technology nu får glæde af mere end 2.000 nye studerende og knap 200 nye medarbejdere.

Fusionen er med til at binde de praktiske og de forskningsmæssige niveauer af ingeniørvidenskaben sammen, og samtidig sikrer den, at Aarhus Universitet kan række ud til alle samfundets sektorer og udbyde en endnu bredere vifte af uddannelser.

”Det foreløbige samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet har allerede vist, at vi står med et stort potentiale. Fusionen giver os mulighed for at uddanne endnu flere dygtige kandidater, der kan afhjælpe den store efterspørgsel på ingeniører i Jylland”, udtalte rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen i december måned, da han sammen med universitetets bestyrelsesformand Michael Christiansen mødtes med deres pendanter på Ingeniørhøjskolen, Ove Poulsen og Henrik Kagenow.

En vellykket proces

Fusioner er ikke altid smertefri, men i dette tilfælde var ønsket fra både fusionsparterne og det politiske system så stærkt, at processen forløb uden de store udfordringer.

Allerede sidst i 2010 sendte De Studerendes Råd på Ingeniørhøjskolen i Århus et brev til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor de gav udtryk for, at en fusion med Aarhus Universitet blandt andet ville sikre, at de ingeniørvidenskabelige diplomuddannelser forblev attraktive.

Og fra Christiansborg kvitterede den daværende VK-regering i begyndelsen af 2011 ved at støtte op om fusionen. Den brede opbakning blev fastholdt af den nye regering, hvilket har betydet, at den lovgivningsmæssige del fusionsprocessen kunne skride planmæssigt frem, efterhånden som nytåret nærmede sig.

Ingeniørvidenskaben beriges

Universitetet og ingeniørhøjskolen har i en årrække opbygget et stærkt uddannelsessamarbejde i regi af Aarhus School of Engineering. Ifølge afgående rektor for Ingeniørhøjskolen i Århus, Ove Poulsen, har det samarbejde været en vigtig brik i forløbet frem mod den endelige fusion:

”Vi har i flere år haft en bemærkelsesværdig vækst, og udsigten til at blive en integreret del af universitetsmiljøet har helt sikkert været en medvirkende årsag. Og de studerende har allerede kunnet mærke, at den tættere forbindelse til universitetet har styrket deres uddannelser med for eksempel et solidt udbud af meget attraktive kandidatuddannelser”.

Ingeniørhøjskolen fusioneres ind i hovedområdet Science and Technology, der altså fremover får endnu flere muskler at spille med. Og det vil omverdenen også kunne mærke. Som Aarhus Universitets bestyrelsesformand Michael Christiansen udtalte tidligere på måneden:

”At Aarhus Universitet nu får selskab af en stærk ingeniørhøjskole betyder, at den faglige bredde bliver endnu større, og det bliver ikke kun til gavn for de studerende. En styrkelse af ingeniørvidenskaben og af Aarhus Universitet kontakt til omverdenen vil have stor betydning for erhvervslivet i både Midtjylland og resten af Danmark”.

Nyt fra ledelsen, Forside au.dk