Håndslag på fælles fremtid mellem AU og Ingeniørhøjskolen

Ledelser og bestyrelser for Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus mødtes i dag for at give håndslag på den netop indgåede fusionsaftale.

15.12.2011 | Thomas Sørensen

Fra nytår bliver Ingeniørhøjskolen i Århus en del af Aarhus Universitet.

Aftalen betyder, at Ingeniørhøjskolen i Århus fra årsskiftet bliver en del af Aarhus Universitet. De to institutioner har igennem længere tid haft et tæt uddannelsessamarbejde, som har været med til at lægge et stærkt fundament for den kommende fusion.

”Med den endelige fusion får ingeniørområdet i Aarhus større muskler. Der er gode synergimuligheder i fusionen. Nogle har vi allerede realiseret, men der er andre, som vi nu kan udnytte til at styrke området yderligere”, udtaler bestyrelsesformand for Ingeniørhøjskolen, Henrik Kagenow.

Han fik opbakning af Aarhus Universitets bestyrelsesformand, Michael Christiansen:

”At Aarhus Universitet nu får selskab af en stærk ingeniørhøjskole betyder, at den faglige bredde bliver endnu større, og det bliver ikke kun til gavn for de studerende. En styrkelse af ingeniørvidenskaben og af Aarhus Universitet kontakt til omverdenen vil have stor betydning for erhvervslivet i både Midtjylland og resten af Danmark”.

 

Bred støtte til aftale

Fusionen fik bred opbakning blandt de politiske partier i Folketinget, og også internt på de to institutioner har man set frem til en egentlig sammenlægning.

”Vi har i flere år haft en bemærkelsesværdig vækst, og udsigten til at blive en integreret del af universitetsmiljøet har helt sikkert en positiv medvirkende årsag. De studerende på IHA er meget positive i forhold til at blive en del af et større fælles studiemiljø på Aarhus Universitet, og de har allerede kunnet mærke, at den tættere forbindelse til universitetet har styrket deres uddannelser med for eksempel et solidt udbud af meget attraktive kandidatuddannelser.”, fortæller rektor for Ingeniørhøjskolen i Århus, Ove Poulsen.

Også rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, er opmærksom på de fremtidsperspektiver, som ligger i fusionen:

”Det foreløbige samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet har allerede vist, at vi står med et stort potentiale. Fusionen giver os mulighed for at uddanne endnu flere dygtige kandidater, der kan afhjælpe den store efterspørgsel på ingeniører i Jylland. Samtidig giver det store muligheder, at vi nu skaber nær forbindelse mellem ingeniørområdets praktiske niveau og den ingeniørvidenskabelige forskning”.

Nyt fra ledelsen, Forside au.dk