Ikke økonomisk kaos på Aarhus Universitet

Information skrev onsdag om administrative problemer på Aarhus Universitet, herunder ubetalte regninger.

23.02.2012 | Jørgen Jørgensen og Søren Trangbæk

 

Aarhus Universitet indkører nye it-systemer, bl.a. på økonomiområdet. Det gør vi, fordi vi efter fusionen i 2007 stod med vidt forskellige it-systemer til økonomistyring, kommunikation og studieadministration. Systemerne kunne ikke ”snakke” sammen, og det vanskeliggjorde vores daglige arbejde på mange planer. Efter indkøring af ens økonomisystemer for hele universitetet har vi eksempler på regninger i omlægningsfasen, som er blevet betalt for sent. Dels fordi systemerne skulle køres ind. Dels fordi der er tale om nye sagsbehandlere og arbejdsgange. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende med forsinkede betalinger. Men ret skal være ret. Der er tale om en overgangsfase, og vi har pt. ingen ikke-behandlede regninger.

Vi har ca. 340.000 fakturaer om året, og der sker desværre fejl. Det gjorde der før omlægningen, og med så stor en mængde fakturaer årligt kan det ikke undgås, at der også fremover vil ske fejl. Vi har derfor nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skal medvirke til at finde løsninger og rutiner, der sikrer, at vi i rette tid betaler regninger med selv meget korte betalingsfrister.

Vi har en meget stor organisation med mere end 10.000 medarbejdere og mange eksterne samarbejdspartnere. Og jeg kan godt forstå, at det giver frustrationer, at tingene ikke altid kører som det skal. Mange gode kollegaer kæmper for at tage hånd om overgangsproblemerne, og vi beklager naturligvis det besvær, det afstedkommer hos medarbejdere og samarbejdspartnere.

Søren Trangbæk, vicedirektør for økonomi og planlægning

Administrative forhold, Forside au.dk