Kommentar til Ombudsmandens afgørelse

Aarhus Universitet modtog fredag den 19. maj 2012 Ombudsmandens redegørelse vedrørende universitetets håndtering af personalesagen mod Linda Maria Koldau.

21.05.2012

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen udtaler, at universitetet tager Ombudsmandens afgørelse om ikke at foretage sig yderligere til efterretning. Foto: Lars Kruse/AU kommunikation

Ombudsmanden konkluderer, at han efter den aftale, der er indgået mellem universitetet og Linda Maria Koldau, ikke vil tage sagen op.

- Ombudsmanden tog selv initiativ til at vurdere, om der var grundlag for at undersøge sagen af egen drift. Vi tager naturligvis Ombudsmandens afgørelse om ikke at foretage sig yderligere til efterretning. Jeg er enig med Ombudsmanden i, at universitetet skal overveje, hvilke erfaringer der kan drages af det samlede sagsforløb, udtaler rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Linda Maria Koldau opsagde i marts sin stilling som professor ved Institut for Æstetik og Kommunikation pr. 31. december 2012 og indgik den 16. april en aftale om sine arbejdsforhold i den mellemliggende periode.

Nyt fra ledelsen, Forside au.dk