Kunstens fortælling om Aarhus Universitet

13. maj udkommer bogen ” Hvad ved kunst?” på Aarhus Universitetsforlag. Med tekst af Peter Laugesen og fotos af Poul Ib Henriksen

07.05.2013 | Lis Fisker

Forvent ikke en traditionel gennemgang af de enkelte kunstværker og de kunstnere der står bag. Forfatteren og digteren Peter Laugesen tilbyder med udgangspunkt i Aarhus Universitets store samling af moderne kunst sine helt personlige overvejelser om kunstens rolle på AU og dens nære tilknytning til universitetets identitet og selvforståelse.

Aarhus Universitet er med sine karakteristiske bygninger, og placeringen i by og landskab, et klassisk skoleeksempel på, hvordan modernismens formkrav blev udmøntet i arkitekturen fra begyndelsen i 1933 og til i dag.

Universitetets store kunstsamling, som for alvor voksede efter besættelsestiden, er blevet til i samme ånd. Fra de første voldsomme billeder fra COBRAs danske, hollandske og belgiske kunstnere, som forløste erfaringerne fra krigsperioden, over tressernes oprør og videre frem til i dag.

Hovedvægten i kunstsamlingen er fra starten lagt på den nordiske udgave af modernisme, og det samme gør Peter Laugesen i sin fortælling. Den moderne kunst bærer samtidshistoriske vidnesbyrd med sig, og med denne bog får læseren tilbudt en dybere forståelse af hvorfor lige præcis dette værk og denne kunstner er repræsenteret, på lige præcis dette sted på universitetets område.

”.. kunstværker indeholder en viden, der måske forholder sig komplementært til den viden, eller den form for viden, man ellers dyrker på et universitet.

…det er mit håb, at den tekst, der blev resultatet af mine udskejelser, vil kunne hjælpe læseren med at orientere sig længere ude i rummet, eller inde på banen, hvor modernismens utopier måske ikke længere er hverken nutid eller fremtid, men alligevel har betydning for den billedproduktion, der stadig finder sted ...”

Fra Peter Laugesens forord

 


Bogen "hvad ved kunst?" udkommer som en del af festligholdelsen af Aarhus Universitets 85. år. Læs mere om bogen på Aarhus Universitetsforlags hjemmeside

Bogen er på 230 sider, er rigt illustreret i halvbind og koster 399,95 kr.

Den nye bog præsenteres ved et arrangement i Zielerstuen, Studenternes Hus, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8200 Aarhus N., mandag d. 13. maj kl. 15.45.

Arrangement, Forside au.dk