Markant stigning i søgning til kandidatuddannelser

Interessen for at læse en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet er steget væsentligt. Det viser den første opgørelse, der er lavet, efter der er været ansøgningsfrist på langt hovedparten af universitetets kandidatuddannelser.

03.05.2013 | Sys Christina Vestergaard

Alle fire hovedområder har i år fået flere ansøgninger. Den største stigning på 61 procent er på Science and Technology med 854 førsteprioritetsansøgninger mod 532 året før. På Arts og Health er der også væsentlige stigninger. Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Antallet af førsteprioritetsansøgninger til Aarhus Universitet er steget med 20 procent, og samlet er der en stigning på 21 procent i kandidatansøgninger på AU i forhold til sidste år.

Den totale stigning på 21 procent svarer til 1.966 flere ansøgninger, så det samlede antal kandidatansøgninger i denne opgørelse er 11.364. Stigningen i førsteprioritetsansøgningerne svarer til 1.408 flere ansøgninger.

-       Det bestyrker os i, at vores faglige miljøer over en bred kam på Aarhus Universitet udbyder attraktive og konkurrencedygtige kandidatuddannelser. Og så er det en rigtig positiv udvikling, for selv om det jo ikke er de endelige optagelsestal, så vil stigningen formentlig betyde, at vi i endnu højere grad bliver et stærkt graduate universitet, fordi de større kandidatårgange vil styrke vores faglige miljøer og studiemiljøet, siger uddannelsesdekan Mette Thunø.

Halvdelen af førsteprioritetsansøgningerne er fra studerende fra AU, knap 30 procent fra studerende på andre danske universitetet og godt 20 procent fra udenlandske ansøgere.

Der er flere faktorer, som uden tvivl spiller ind på årets stigning. Dels var der for tre-fire år siden årlige stigninger i bacheloroptaget. I 2008 blev der fx optaget 4.869 bachelorstuderende, i 2010 var optaget på 6.172. Dels er der kommet tre nye kandidatuddannelser: Anthropology of Education and Globalisation, Uddannelsesvidenskab og én i Folkesundhedsvidenskab. Dertil kommer en mindre påvirkning, der skyldes, at nogle uddannelser har tidligere ansøningsfrist og derfor er med i denne opgørelse for kandidatuddannelser, hvor der har været ansøgningsfrist i marts og april.

Alle fire hovedområder har i år fået flere ansøgninger. Den største stigning på 61 procent er på Science and Technology med 854 førsteprioritetsansøgninger mod 532 året før. På Arts og Health er der også væsentlige stigninger. Her skyldes det ikke mindst de tre nye uddannelser. På Arts er der desuden er mærkbar fremgang i interessen for kandidatuddannelserne på IUP, det tidligere DPU. Business and Social Sciences har en fremgang på 9% flere førsteprioritetsansøgninger.

Førsteprioritetsansøgninger pr. hovedområde:

Arts:                                                      3.757 - stigning på 22 procent

Science and Technology:                            854 - stigning på 61 procent

Health:                                                    649 - stigning på 28 procent

Business and Social Sciences:                   3.058 - stigning på 9 procent

Tallene er ikke et udtryk for det endelige optag. Der kan stadig komme flere ansøgninger, og den enkelte studerende kan have flere ansøgninger i spil. Det endelige optag vil først kunne opgøres kort efter studiestarten på kandidatuddannelserne.

 


Fakta:

I hovedtræk er ansøgningsfristerne 15. marts for ansøgere med ikke dansk adgangsgrundlag og 1. april for ansøgere med dansk adgangsgrundlag. Dog kan ansøgere med dansk adgangsgrundlag fortsat søge til hovedparten af uddannelserne, og opgørelsen afspejler derfor ikke det endelige antal ansøgninger. Se de specifikke ansøgningsfrister til uddannelserne på kandidat.au.dk.

Uddannelse, au.dk, Forside au.dk