Millionsatsning på nyt digitalt laboratorium

Mandag åbnede uddannelsesminister Morten Østergaard og formand for DIGHUMLABs styregruppe, Mette Thunø Danmarks første digitale laboratorium for humanister. DIGHUMLAB er nyt ambitiøst projekt, der indvarsler en helt ny digital dagsorden inden for humanistisk forskning.

10.09.2012 | Signe Hvid Maribo

"God forskningsinfrastruktur er for en forsker, hvad en vej er for en bil," udtalte Uddannelsesminister Morten Østergaard blandt andet ved åbningen af DIGHUMLAB. Fra venstre ses Jens Erik Mogensen, prodekan KU; Lone Dirckinck-Holmfeld, dekan AAU; Flemming G. Andersen, dekan Syddansk Universitet; Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor AU; Morten Østergaard, uddannelsesminister; Mette Thunø, dekan AU og formand for DIGHUMLBs styregruppe; Erik Champion, projektleder DIGHUMLAB. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation

"God forskningsinfrastruktur er for en forsker, hvad en vej er for en bil," udtalte Uddannelsesminister Morten Østergaard blandt andet ved åbningen af DIGHUMLAB. Fra venstre ses Jens Erik Mogensen, prodekan KU; Lone Dirckinck-Holmfeld, dekan AAU; Flemming G. Andersen, dekan Syddansk Universitet; Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor AU; Morten Østergaard, uddannelsesminister; Mette Thunø, dekan AU og formand for DIGHUMLBs styregruppe; Erik Champion, projektleder DIGHUMLAB. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har bevilget 30 millioner kr. til opbygning af et dansk Digitalt Humaniora Laboratorium (DIGHUMLAB).

Ingen hvide kitler

- Et laboratorium behøver ikke være fyldt med mikroskober og hvide kitler for et være et rigtigt laboratorium. Naturvidenskaben har ikke længere monopol på laboratorierne, men må give plads til samfundsvidenskab og humanistiske fag,  sagde uddannelsesminister Morten Østergaard i sin tale ved DIGHUMLABs åbningsseminar.

- God forskningsinfrastruktur er for en forsker, hvad en vej er for en bil, sagde ministeren og fremhævede en solid infrastruktur som forudsætning for, at Danmark kan måle sig med de bedste humanistiske forskningsmiljøer på europæisk og globalt plan. Men projektet skal også resultere i, at almindelige studerende og skoleelever kan undersøge tekster, medie- og lydfiler i digitale mikroskober og opdage nye forbindelser direkte fra deres egen computer.

Med avatar i det antikke Rom

Formanden for DIGHUMLABs styregruppe, dekan Mette Thunø, Aarhus Universitet viste ved åbningen en række udenlandske eksempler på digitaliseret humanistisk forskning. En virtuel model af antikkens Rom og digitale kort med pile, der viser, hvordan  Rousseau og Voltaires ideer spredtes over Europa i Oplysningstiden. Kortene er genereret på baggrund af digitaliserede tekstkilder.

- I Danmark har vi haltet lidt bagud på netop dette felt, og jeg er meget glad for, at vi med det nye DIGHUMLAB får mulighed for at udvikle området og komme med helt i front på den internationale bane, sagde dekan Mette Thunø.

Fakta

DIGHUMLAB er et nationalt konsortium bestående af foreløbig fire universiteter, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet, som i samarbejde med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek skal fremme adgangen til digitale forskningsressourcer, udvikling af forskningsværktøjer, opbygning af uddannelse og forankring i internationale netværk.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har bevilget 30 millioner kr. til opbygning af et dansk Digitalt Humaniora Laboratorium (DIGHUMLAB). DIGHUMLAB blev prioriteret på ministeriets Roadmap for Forskningsinfrastrukturer i 2010 og skal fremme humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, uddannelse og videndeling gennem adgang til digitale resurser og udvikling af nye metoder og ny forskningspraksis.

Læs mere om dighumlab.dk

Forskning, Videnudveksling, Presse, Forside au.dk