’Motivationen skal komme indefra’

Flere udfordringer til de største talenter. Det er én af de tre centrale målsætninger i Aarhus Universitets nye strategi, som netop er blevet vedtaget. Et nyt pilotprojekt på Science and Technology afprøver, hvordan det kan gøres.

13.03.2013 | Kristian Serge Skov-Larsen

Arkivfoto: Jesper Rais / AU Kommunikation

Et nyt pilotprojekt skal give flere muligheder for de største talenter på fysik og nanoscience.  Målet er at oprette talentforløb med ekstra studieaktiviteter, som skal være med til at udvikle og skærpe de faglige kompetencer hos de studerende.

Pilotprojektet arbejder hen mod nogle af de mål for talentudvikling, som universitetets bestyrelse netop har vedtaget i Aarhus Universitets nye strategi for årene frem mod 2020. Projektet og idéen bag har skabt utilfredshed hos Studenterrådet, som i JP Århus har kritiseret universitetet for at fokusere på de få i stedet for de mange.

Prodekan Tom Vindbæk Madsen har været med til at opbygge pilotprojektet, som i første omgang er rettet mod studerende på fysik og nanoscience. Han fastholder, at talentforløb er nødvendige i en tid, hvor der optages flere – og mere forskellige – studerende end nogensinde

”Uddannelse er universiteternes vigtigste opgave, og det skal der ikke laves om på. Målet er, at 25 % af en ungdomsårgang skal tage en lang videregående uddannelse. Med så stor en andel vil vi alvorligt svigte den enkelte studerendes mulighed for at udfolde sit fulde potentiale, hvis alle partout skal gennemføre fuldstændig samme uddannelsesforløb. Derfor mener jeg, at vi skal gøre mere for at give de største talenter nogle ekstra udfordringer”.

Talentforløb ikke noget nyt

Tom Vindbæk Madsen understreger, at der ikke vil blive skåret ned på hverken ressourcerne eller ambitionerne for de almindelige uddannelser. Han peger samtidig på, at ekstra tilbud til talenterne har eksisteret i lang tid.

”Der er ikke noget nyt i, at Aarhus Universitet har særlige tilbud til de mest talentfulde. Hidtil har ph.d-uddannelserne bare været det eneste tilbud. Nu om dage optager universitetet langt flere og mere forskellige studerende end tidligere. Derfor skal vi også have muligheder for de talenter, som eksempelvis gerne vil arbejde målrettet med innovation og entreprenørskab. Håbet er, at vi kan være med til at udklække iværksættere med en bundsolid naturvidenskabelig faglighed”.

Prodekanen understreger samtidig, at de studerende, som kommer ind på talentsporet, stadig følger undervisningen og har øvelses- og laboratorietimer sammen med deres studiekammerater: ”Det handler netop ikke om at skille nogen ud fra andre, men om at give særlige opgaver til dem, der har evnerne og motivationen”.

Ikke politisk korrekt

At det i Danmark ofte er odiøst at tale om ’talenter’ og ’særlige tilbud’, er Tom Vindbæk uforstående overfor. Han påpeger, at politikerne faktisk selv har lagt den politiske korrekthed på hylden, idet regeringen i sin innovationsstrategi netop lægger op til at sikre bedre rammer for talentkulturen på de videregående uddannelser.

”Det at skabe flere udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende er noget af det, Aarhus Universitet på forskellige måder vil arbejde med i de kommende år. Det er ikke nogen let opgave, men der ligger et stort potentiale for samfundet og universitetet, hvis vi kan finde den rigtige model til at udvikle talenter i mere bred forstand end hidtil”, siger prodekanen.

Aarhus Universitets bud på den rigtige model skal foreløbig stå sin prøve, allerede når det næste hold studerende starter efter sommerferien. Her får de efter optagelse på studiet mulighed for at søge ind på talentprogrammet, hvorefter underviserne ved hjælp af prøver og personlige samtaler finder frem til de mest egnede kandidater.

Flere indgange til talentspor

Talentsporet er dog ikke kun for nystartede studerende, påpeger Tom Vindbæk Madsen:

”Der er mulighed for at starte direkte i talentprogrammet, når man begynder på første semester af uddannelsen i fysik eller nanoscience. Men der kan sagtens være nogen, som har talentet, men som måske først finder motivationen senere i studieforløbet, og derfor bliver det også muligt at søge ind i talentsporet, selvom man er længere henne i forløbet”, forklarer prodekanen.

Tom Vindbæk Madsen fortæller, at studerende på talentforløbene kan få tæt tilknytning til både erhvervslivet og de lokale forskningsmiljøer og desuden får mulighed for at deltage i f.eks. symposier eller innovationskonkurrencer.

”Vi forventer, at det kommer til at kræve en ekstra ugentlig arbejdsindsats på cirka ti timer, så det er klart, at det ikke er nok blot at have evnerne. Man skal også være mere end almindeligt ambitiøs, have et personligt drive og nyde at udfordre sig selv. Vi arbejder på at kunne lave særlige eksamensbeviser til de studerende, der gennemfører et talentforløb, og såfremt man ønsker det et garanteret ph.d.- eller erhvervsph.d.-stipendium. Bortset fra det er der ikke nogen kortsigtet økonomisk belønning ved det ekstra arbejde. Så motivationen skal komme inde fra. Og sådan skal det også være på et universitet. Uanset om man er med i et talentprogram eller ej”.


Læs Aarhus Universitets nye strategi frem mod år 2020

Talentudvikling, au.dk, Forside au.dk