Ny deklaration: Flere partnerskaber mellem forskning og industri skal skabe europæiske arbejdspladser

På den sidste dag under Industrial Technologies 2012-konferencen gik førende europæiske industrier sammen om en fælles erklæring, der angiver en ny retning for den trængte europæiske industribranche. En retning, der forudsætter nye partnerskaber, og et større socialt ansvarligt værdisæt i de europæiske forskningsmiljøer.

22.06.2012

Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher. Foto: Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher. Foto: Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation

Torsdag den 21. juni var slutningen på dette års industriteknologiske konference i Musikhuset i Aarhus, men også starten på en ny retning for den europæiske industri.  Det blev manifesteret med en ny deklaration, der  blev præsenteret på konferencen sidste plenar. Deklarationen bærer underskrifter af repræsentanter fra de største europæiske industriorganisationer, og er et samlet opråb til Europas politikere om at bruge Horizon 2020 til at støtte udviklingen af ny teknologisk viden, så Europa i højere grad kan producere konkurrencedygtige vidensprodukter, og dermed forhindre flere arbejdspladser i at flytte ud af Europa.

Nye partnerskaber

Ifølge professor og formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, som blandt andre står bag konferencen, kræver det, at politikerne støtter etableringen af langt flere Public-Private Partnerships mellem forskningsinstitutioner og virksomheder:

- De arbejdspladser med et lavt videnindhold, som Europa allerede har tabt, de kommer altså ikke tilbage. Så den eneste måde, Europa kan komme tilbage på vækstsporet, er ved at få skabt nogle flere arbejdspladser med et højere videnindhold. Det kan vi kun ved at forbinde de excellente forskningsgrupper med fremragende industrivirksomheder, som kan bringe den nye viden til markedet.

Mere socialt ansvar

Han understreger samtidig, at det ikke alene er nok med politisk opbakning. Forskerne skal også blive bedre til, at have virksomhederne og industrien i baghovedet, når de skaber ny viden. Derfor foreslår han, at man indfører begrebet Scientific Social Responsibility, der er en direkte pendant til virksomhedernes Corporate Social Responsibility-værdisæt:

- Forskningen har i særdeleshed også et ansvar for at gøre gabet mellem forskning og industrien mindre, og bidrage til at bringe den fremragende forskning ud i samfundet i samarbejde med industrien. Mange af de grand challenges vi står overfor, løses kun ved at investere i forskning og udvikling, men det forudsætter også, at forskerne bliver bedre til at sige til industrien: Værsgo tag det her og lav et marked ud af det. Det skal vi ikke mindst, hvis vi gerne vil beholde det velfærdssamfund, vi har i dag.

Den nye deklarationen overdrages nu til EU-kommissionen, som et led i udviklingen af Horizon 2020-programmet.

Læs deklarationen fra konferencen her

Arrangement, Videnudveksling, Forside au.dk