Musik på hjernen - Ny forsking undersøger musikeres hjerner

Forskere fra Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium har undersøgt, hvordan musikere fra forskellige stilarter bearbejder musik. Jazzmusikeres hjerner reagerer stærkere på små ændringer i musikken end rockmusikere og klassiske musikere.

28.03.2012

Jazzmusikeres hjerner reagerer stærkere på selv små ændringer i musik end rockmusikeres hjerner. Det viser forskning foretaget af den tværvidenskabelige forskningsgruppe Music in the Brain, som ledes af professor Peter Vuust.

Jazzmusikeres hjerner reagerer stærkere på selv små ændringer i musik end rockmusikeres hjerner. Det viser forskning foretaget af den tværvidenskabelige forskningsgruppe Music in the Brain, som ledes af professor Peter Vuust. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Forskere ved Det Jyske Musikkonservatorium har i samarbejde med forskere ved Aarhus Universitet og to finske universiteter (i Helsinki og Jyväskulä) udviklet en helt ny forsøgsopstilling, som gennem electroencefalografi-målinger (EEG) kan afsløre forskelle i, hvorledes musikere fra forskellige stilarter bearbejder musik.

Jazzmusikere reagerer stærkest

Jazzmusikeres hjerner viste sig bl.a. at reagere stærkere end klassiske musikere og rock musikeres hjerner på små ændringer i musikken, en forskel, der også kunne ses i, hvor gode de var til at løse rytmiske og melodiske opgaver.

Oplevelse af musik bygger på overlevelsesmekanismer

Den målte hjerneaktivitet er direkte relateret til evolutionære overlevelses-responser. Forsøget viser dermed, at vores oplevelse af musik bygger på overlevelsesmekanismer, som er indbygget i vores høresystem, og at disse mekanismer er mere udviklede hos musikere, som har gode ”musik-ører”. Dette forsøg, som er det første af sin art, kan på lang sigt give forskere vigtig information om, hvordan hjernen udvikler sig hos forskellige slags musikere, og muligvis udvikles til at blive et redskab i musikundervisningen på konservatorier og musikskoler.


Forsøgsopstillingen er beskrevet i de højt rangerende internationale tidsskrifter:
Cortex (2011) og Neuropsychologia (antaget til udgivelse, 2012).

 

Kontakt

Professor Peter Vuust (DJM/AU)

pv@musikkons.dk

Telefon: 2711 9471

www.cfin.au.dk

www.musikkons.dk

 


Om forskning i musik og hjerne

Musik opleves, udøves og deles af mennesker i alle samfund, aldre og sociale grupper. I kraft af dens stærke emotionelle og æstetiske påvirkning har musik stor betydning for det enkelte menneskes velbefindende og er et bærende kulturelt og socialt element.

Musik må således betragtes som en fundamental egenskab ved menneskets biologi og nervesystem. Forskningen i musik og hjerne er i stigende grad blevet et internationalt forskningsfelt, hvor især forskningen i hvordan hjernen hos musikere udvikler sig igennem daglig øvning har vist sig som en unik model i til at undersøge hjernens læring og plasticitet.

Helt i front

DJM er med helt i front af den internationale forskning i musikkens påvirkning af den menneskelige hjerne, med forskningsgruppen Music In the Brain som er en tværvidenskabelig forskningsgruppe, der er opstået i samarbejde med Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet.

Music in the Brain, som ledes af professor Peter Vuust (DJM/AU), arbejder på at forstå, hvorledes musik og musikalsk læring afspejler sig i hjernens funktion og anatomi, og hvordan overlevelses-betingede forventningsmekanismer i hjernen afspejles i musik. Arbejdet foregår eksperimentelt gennem musikalske adfærdsforsøg og hjerneskanninger og relaterer sig konceptuelt tværdisciplinært til musikvidenskab, kognitiv semiotik, lingvistik, psykologi og teoretisk neurobiologi.

Forskning til gavn for både undervisning og patientbehandling

En vigtig prioritet for Music In the Brain er at udvikle og studere applikationer af denne forskning både til gavn for musikundervisning og kliniske anvendelser af musik fx i forbindelse med smertelindring, rehabilitering af patienter med høremæssige problemer (fx cochlear-implanterede), autisme, og søvnproblemer.

DJM samarbejder aktivt med internationale forskere ved bl.a. Oxford Universitet, Max Planck instituttet i Leipzig, Institut für Muziek-medicin in Hannover, Harvard Medical School, Goldsmiths College i London og Helsinki Universitet i Finland, om at forstå den musikalske hjerne og hvorfor mennesket overhovedet er udstyret med evnen til at udøve og nyde musik.

Forskning, Forside au.dk