Ny institutleder på Institut for Geoscience

Med ansættelsen af professor Søren Bom Nielsen som institutleder for Geoscience er der nu sat navne på alle 12 institutlederstillinger på Science and Technology.

07.07.2011 | Au Kommunikation

Professor Søren Bom Nielsen har været professor i geologisk modellering ved instituttet siden 2010 – og lektor samme sted siden 1995. Han fik sin ph.d. grad tilbage i 1986 fra Department of Geophysics, University of Western Ontario, Canada. 

Hans primære forskningsfelt er kvantitativ modellering af geologiske processer. Dette indebærer afprøvning af regionale modeller af den geologiske langtidsudvikling mod mangeartede geologiske og geofysiske data. Eksempler er sammenhængen mellem lithosfærens spændinger (som giver anledning til deformation) og lithosfærens og kappens struktur og dynamik, langtidsudviklingen af de passive kontinentale marginers topografi i Nordatlanten og Arktis, samt tektoniske og termiske processer i sedimentære bassiner som et element i forudsigelse af tilstedeværelsen af olie og gas. I arbejdet anvendes desuden termokronologiske metoder. Søren Bom Nielsen har en omfattende publikationsliste, der inkluderer flere artikler i Nature.

Søren Bom Nielsen har tilbragt en del tid i udlandet i sit karriereforløb, bl.a. et år ved Universitetet i Bergen, Norge, idet han modtog et legat i oliegeologi fra Nordisk Ministerråd. Han har desuden opholdt sig et halvt år hos Statoil i Stavanger som en del af petrofysik- og reservoirgruppen.

Parallelt med forskningen har Søren Bom Nielsen engageret sig i instituttets ledelse, idet han har været viceinstitutleder for forskning siden 2009, og desuden er formand for forskningsudvalget.

Søren Bom Nielsen er tiltrådt pr. 1. juli 2011.

Læs mere om Søren Bom Nielsen
Læs mere on Institut for Geoscience

Læs om alle de nye institutledere på Science and Technology 

Nyt fra ledelsen, Administrative forhold, Medarbejdere, Science and Technology