Ny start på klimadebatten

Sommerens naturkatastrofer havde været en god anledning til at genoplive klimadebatten, der stort set har været fraværende siden sidste års klimatopmøde i København. Vi blev overfodret, siger klimaekspert på Aarhus Universitet.

16.09.2010 | AU Kommunikation

Politikerne spiller hasard med både klimaet, vores energiforsyning og velfærd, hvis de ikke tager fat på de udfordringer, regeringens klimakommission om et par uger barsler med.
Det mener et af kommissionens medlemmer, forskningsprofessor Jørgen E. Olesen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Han ser frem til, at debatten om klimaet får en ny start, når kommissionen fremlægger sine konkrete forslag til, hvordan og hvornår Danmark kan slippe af med fossile brændstoffer og reducere udslippet af CO2 med 80-90 procent.

Overfordret med klima

Klimadebatten har nærmest ligget død efter sidste års topmøde i København. Og det var forventeligt, mener Jørgen E. Olesen, der sidste år var en hyppig gæst på gymnasier og skoler og i forsamlingshuse landet over. I år har han nærmest ingen invitationer fået.
– Vi blev måske overfodret sidste år, og jeg tror, der en vis klimatræthed, siger han.
Professor Christoffer Green-Pedersen, der på Institut for Statskundskab bl.a. forsker i, hvad og hvem der sætter dagsordenen i debatten, fremhæver, at al opmærksomhed kræver en eller anden form for anledning.
– Den funktion havde topmødet i forhold til at diskutere klima, så jeg er ikke overrasket over den faldende interesse, siger han.

Mere konsensus om klimaet

Christoffer Green-Pedersen peger på, at den politiske kamp er en vigtig del af nyhedsstrømmen.
– Men mit indtryk er, at der både politisk og måske også videnskabeligt er mere konsensus omkring klimaspørgsmålet. Dermed taber det også nyhedsværdien, siger Christoffer Green-Pedersen.

Katastrofer var forudset

Sommerens oversvømmelser i Pakistan og de store skovbrande i Rusland kunne have været anledninger til på ny at diskutere klima, mener Jørgen E. Olesen.
– Der har været nogle få spage udmeldinger om, at de naturkatastrofer nok kunne hænge sammen med klimaforandringer. Men ingen siger, at det vi har oplevet i de to lande, faktisk blev forudset i de klimafremskrivninger, der tidligere er lavet. Det ville måske være blevet debatteret sidste år, men nu har vi så klimatrætheden, siger klimaeksperten. Han sætter sin lid til det klimaarbejde, der sker i industrien, kommunerne og regionerne.
– Her arbejder folk stille, roligt og seriøst videre med klimaspørgsmål. Vi hører bare ikke så meget om det.

Nyheder