Nye spændende profiler i Aarhus Universitets bestyrelse

Museumsdirektør Gitte Ørskou, KUNSTEN i Aalborg, koncernchef Peder Tuborgh, Arla Foods, og direktør Lars Rohde, ATP, er netop udpeget som nye eksterne medlemmer af Aarhus Universitets bestyrelse. De tre nye medlemmer tiltræder den 1. februar 2011.

19.01.2011 | AU Kommunikation

Gitte Ørskou

Peder Tuborgh

Lars Rohde

Ud af bestyrelsen træder formand Jens Bigum, Arne Rolighed og Johannes Riis. Alle tre stopper efter at have siddet i to udpegningsperioder, som er det maksimale ifølge vedtægten.

Formand Jens Bigum er overbevist om, at de tre nye bestyrelsesmedlemmer fra første færd vil være aktiver for Aarhus Universitet.

”Det er tre meget stærke profiler, der nu træder ind i universitetets bestyrelse. De har stor erhvervserfaring inden for de sektorer, de repræsenterer, og et godt kendskab til universitetsverdenen. Jeg er sikker på, at de hver især vil bidrage til at styrke Aarhus Universitets position både nationalt og internationalt,” siger Jens Bigum.

Kort om de tre nye bestyrelsesmedlemmer:

  • 39-årige Gitte Ørskou, direktør på KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg, det tidligere Nordjyllands Kunstmuseum, siden september 2009. Inden da kom hun fra en stilling som overinspektør på kunstmuseet ARoS i Aarhus. Gitte Ørskou er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet fra 2001 og er i dag censor ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Desuden er hun medlem af Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg samt Aarhus Festuges bestyrelse.
  • 47-årige Peder Tuborgh, koncernchef hos Arla Foods. Peder Tuborgh startede i 1987 som nyuddannet cand.merc. fra daværende Odense Universitet hos MD Foods – senere Arla Foods. Igennem årene har han bestredet forskellige chef- og direktørstillinger i mejerikoncernen – i Tyskland, Saudi-Arabien og Danmark. Peder Tuborgh er formand for bestyrelsen for Arla Foods Holding A/S og for Arla Foods International A/S.
  • 56-årige Lars Rohde, direktør for ATP siden 1998. Lars Rohde har gjort karriere i finansverdenen, blandt andet som økonom i Danmarks Nationalbank, direktør hos Lægernes Pensionskasse og senere Realkredit Danmark. Lars Rohde dimitterede som cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1980. Han er medlem af censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske uddannelser og fungerer også selv som censor.

Stor interesse for bestyrelsesarbejdet på Aarhus Universitet

Forud for udpegningen af de tre nye medlemmer er gået en omfattende udvælgelsesproces, hvor universitetets medarbejdere, akademiske råd, aftagerråd og -paneler og nuværende bestyrelsesmedlemmer er bedt om at komme med forslag til nye medlemmer. Derefter har en rådgivningsgruppe med repræsentanter fra universitetets videnskabelige medarbejdere, universitetets repræsentantskab og bestyrelsen, herunder formand Jens Bigum, diskuteret de mere end 50 indkomne forslag til nye medlemmer. Og på det grundlag udpegede en enig bestyrelse i går de tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Efter et valg med rekordstor tilslutning blev der desuden i november udpeget to nye repræsentanter for de studerende til bestyrelsen. Det er statskundskabsstuderende Maria Juhler-Larsen, som var spidskandidat for Studenterrådet ved Aarhus Universitet, og cand.merc.-studerende Christian Thyrrestrup, der stillede op for ASB Studenterforum, Studenterrådet. De studerendes repræsentanter i bestyrelsen sidder for et år ad gangen.

”Jeg har klart mærket en stigende interesse for bestyrelsens arbejde, ikke kun blandt studerende og medarbejdere, men også når vi skal rekruttere eksterne medlemmer. Det afspejler meget godt den store opmærksomhed, der er omkring Aarhus Universitet – og at samfundet anerkender de uddannelser og den forskning og videnudveksling, som universitetet leverer,” siger Jens Bigum.

Aarhus Universitets bestyrelse består af seks eksterne medlemmer, tre medarbejderrepræsentanter og to studenterrepræsentanter. Læs mere om bestyrelsen og de nye medlemmer på:
www.au.dk/om/uni/bestyrelse/

Yderligere oplysninger og interviewaftaler:

Pressechef Anders Correll, 2899 2235

Sys Christina Vestergaard, 2367 0012

Nyt fra ledelsen, Nyheder