Nyt AU-center skal forske i fremtidens virksomheder

Forskere fra en lang række discipliner skal sammen kortlægge hvordan organisationer skal designes for at møde fremtidens krav. Centret får også en tænketank.

09.01.2010 | Helge Hollesen

– Når man bygger et fly, tester man om det er sikkert. Det er også nødvendigt, når man laver store forandringer i en organisation, siger Børge Obel om forskningen i det nye AU-center.

Hvilke betingelser kommer virksomheder til at arbejde under i fremtiden? Og hvilke konsekvenser har f.eks. klimaforandringer eller globalisering for den måde, de organiserer sig på?

De spørgsmål skal et nyt tværvidenskabeligt center ved Aarhus Universitet beskæftige sig med. Det skal omfatte både grundforskning i design af organisationer og en forskningsbaseret tænketank.

– Vi vil beskæftige os med fremtidens organisatoriske arkitektur. Derfor er vi også nødt til at vide noget om den fremtid, forklarer Børge Obel, der 1. januar forlader dekanposten på Aarhus Business School for at blive leder af Interdisciplinary Centre for Organizational Architecture ICOA.

Hans Plauborg har spurgt Børge Obel, hvordan han har det med en ny rolle som centerleder efter at have været dekan i seks år (TV-indslag).


Tæt samarbejde med internationale virksomheder

Organisations- og hjerneforskere, økonomer og forskere fra naturvidenskab bliver tilknyttet det nye center. Og der er lagt op til et tæt samarbejde med det omgivende samfund.

Samarbejdet vil bl.a. udfolde sig gennem netværket Organizational Design Community. Centret skal være vært for netværket, der kommer til at omfatte 50-60 forskere fra hele verden.

– Netværket kommer til at arbejde tæt sammen med internationale virksomheder. De får adgang til ny viden, og vi får adgang til data, vi kan bruge i forskningen, siger Børge Obel.

Følelser påvirker organisationer

En del af forskningen ved ICOA sker med computersimulationer af forskellige scenarier i en organisation. Og sammen med hjerneforskere skal der også udføres forsøg i laboratorier.

– Neuroscience giver os en forståelse af, hvordan følelser påvirker vores måde at håndtere informationer og tage beslutninger. Det har betydning for en organisations design, forklarer Børge Obel.

Børge Obel arbejder allerede sammen med hjerneforskere gennem sin tilknytning til Aarhus Universitets UNIK-projekt MINDLab. Det bliver også en del af det nye center, der kommer til at høre under den kommende Aarhus School of Business and Social Sciences.

Nyheder