Nyt kraftcenter for forskning i jordbrug og fødevarer

Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer (DJF) ved Aarhus Universitet er nu en realitet. Det nye center skal virke som indgangen til den forskningsbaserede rådgivning og formidling af viden inden for jordbrug og fødevarer.

07.07.2011 | Janne Hansen

Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer (DJF), som blev født på Aarhus Universitet 1. juli 2011, skal blandt andet varetage forskningsbaseret rådgivning af myndighederne inden jordbrug og fødevarer. Foto: Janne Hansen

Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer (DJF), som blev født på Aarhus Universitet 1. juli 2011, skal blandt andet varetage forskningsbaseret rådgivning af myndighederne inden jordbrug og fødevarer. Foto: Janne Hansen

Med virkning fra 1. juli 2011 har Science og Technology, Aarhus Universitet, etableret Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer (DJF). Det nye center leverer rådgivning og viden til myndigheder, virksomheder, brancheorganisationer, interesseorganisationer og den brede offentlighed.

En væsentlig opgave for Det Nationale Centrer for Jordbrug og Fødevarer (DJF)er at koordinere og kvalitetssikre forskningsbaserede myndighedsopgaver i følge aftale med Fødevareministeriet.

Derudover profilerer og synliggør centret, hvordan forskning i fødevarer og jordbrug kan bidrage til at levere den viden, som samfundet og erhvervet efterspørger både nu og i fremtiden.

Når det nationale center leverer forskningsbaserede rådgivning og viden trækker det på universitetets samlede forskning inden jordbrug og fødevarer, men det er især fem institutter i Science and Technology, som kommer på tale. De er:

  • Institut for Fødevarer
  • Institut for Husdyrvidenskab
  • Institut for Agroøkologi
  • Institut for Molekylær Biologi og Genetik
  • Institut for Ingeniørvidenskab

Jørgen B. Jespersen er konstitueret direktør for Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer (DJF). Han kommer fra en stilling som forskningschef for Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr samt prodekan for uddannelse ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Centrets sekretariat ligger på Forskningscenter Foulum, men centrets tilknyttede institutter har også faciliteter på forskningscentrene i Flakkebjerg og Årslev, forsøgsstationerne i Jyndevad og Askov og på Aarhus Universitets adresse i Aarhus.

Aarhus Universitet har endvidere oprettet Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), som er indgangen til de faglige miljøer på Aarhus Universitet inden for natur, miljø og energi. Direktør for centret er Kurt Nielsen, som også er prodekan for videnudveksling ved Science and Technology, Aarhus Universitet.

Læs mere om centret her.

Yderligere information: Konstitueret direktør Jørgen B. Jespersen, telefon: mobil: 2123 1653, email: JorgenB.Jespersen@agrsci.dk

Forskning, Nyt fra ledelsen, Videnudveksling, Forside au.dk