Nyt partnerskab skal styrke børns og unges læring

Et nyt partnerskab mellem Aarhus Kommune, VIA University College og Aarhus Universitet skal løfte børns og unges læring gennem teknologiske muligheder i pædagogikken.

18.04.2013 | Anja Kjærgaard

Foto: Colourbox

Gennem et nyt partnerskab om viden og forskning ønsker Aarhus Kommune, VIA University College og Aarhus Universitet at demonstrere og synliggøre pædagogisk it for 0-18-årige både nationalt og internationalt. Det nye samarbejde bliver samtidig etableret som et åbent netværk, som kan danne afsæt for at inddrage andre parter, blandt andet flere kommuner.

”Det nye partnerskab vil i sidste ende betyde en bedre hverdag for børn, unge og forældre i Aarhus. Det tager livtag med de mange spørgsmål, der rejser sig i spændet mellem pædagogik, læring og it. Vi får mulighed for at læne os op ad og bidrage til ny viden og forskning til gavn og glæde for børnene og de unge. Det er jeg meget tilfreds med,” siger Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge.

Aftalen er foreløbig treårig, og vil i perioden være forankret i Børn og Unges Læringscenter (SKOLF)

Mette Thunø, Dekan, Arts, Aarhus Universitet, siger om partnerskabet:

”Fra universitets side er vi meget optagede af forskningens samspil med samfundet. Parterne bag denne rammeaftale har en fælles interesse i at sikre en inspirerende og læringsorienteret udvikling af undervisningen i skolerne. Aftalen mellem universitet, professionshøjskolen og kommunen etablerer en unik mulighed for praksisnær forskning og videnudveksling, der på sigt vil komme de nye generationer af børn, unge og undervisere til gavn.”

Erik Hygum, direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, VIA University College, siger:

”Det nye partnerskab giver mulighed for forskningsprojekter, der kan skabe helt ny viden om it og pædagogik. Vi kan bl.a. få svar på, hvordan forskellige teknologier udvikles og bruges bedst til at fremme børn og unges læring. Fakta er jo, at skabelse af digitale læringsmiljøer med inddragelse af bl.a. billeder og lyd er en af de helt store muligheder for at lære børn og unge mere og for at få inkluderet flere børn og unge i undervisningen. Gennem partnerskabet skal vi f.eks. også udvikle viden om, hvordan der kan kommunikeres med elevernes forældre på nye og bedre måder gennem digitale platforme. I forskningen vil lærer- og pædagogstuderende blive involveret gennem deres bachelorprojekter – til gavn både for forskningen og uddannelsen af kommende pædagoger og lærere”.

Partnerskabsaftalen vil i udgangspunktet være finansieret inden for de almindelige budgetter.

 


Partnerskabsaftalen inkluderer følgende ydelser:

  • Kommunen stiller institutioner/skoler til rådighed for forskningsmæssige empiriske undersøgelser
  • AU og VIA giver kommunen adgang til den nyeste viden indenfor it i læringssammenhænge i et 0-18 års perspektiv
  • Parterne vil samarbejde om at implementere denne viden og følge op på effekten for børn/unge med kvalificerede evalueringer

Partnerskabsaftalen kan desuden omfatte:

  • Finansiering af ph.d.-studerende/postdocs
  • Organisering af arrangementer/konferencer
  • Kompetenceudviklingsforløb
  • Øvrige fælles aktiviteter
Forskning, Arts, Forside au.dk