Øget økonomisk vækst i verden sikrer mere tolerante samfund

Når den enkelte eller nationen ikke længere er truet af hverken sult eller dødelige epidemier, vil både tolerancen over for andre og tilliden mellem mennesker stige. Det var en af de væsentlige pointer ved Michigan-professor Ronald Ingleharts oplæg ved MatchPoints 2013.

24.05.2013 | Bjørg Tulinius

Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation

Det er et imponerende datamateriale, professor Robert Inglehart fra University of Michigan fremlægger som empiri for sin såkaldte ”Evolutionary Modernization Theory”, som han præsenterede på andendagen ved dette års MatchPoints Seminar.
Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser af befolkninger i 80 lande, fordelt på seks kontinenter, dokumenterede Inglehart sin teori om, at graden af både tillid, tolerance og åbenhed vokser i et samfund i takt med væksten i landets økonomi og den oplevede sikring af både individ og nation, som denne velstand fører med sig.
– Med voksende eksistentiel sikkerhed sker der en forandring af værdierne i et samfund, og folk bliver generelt mere tolerante over for andre grupper som for eksempel indvandrere og homoseksuelle, når de ikke længere føler sig truet på deres egen eksistens, sagde Ronald Inglehart.
Og da verden igennem de seneste 45 år samlet set har oplevet den største økonomiske vækst nogensinde, ja, så har denne udvikling generelt ført til mindre fremmedfjendskhed og har blandt andet også ændret vilkårene for kvinder, så kønsfordelingen på eksempelvis universiteter i dag er meget langt fra den mandsdominans, der tidligere prægede studierne.
 
Føde før ytringsfrihed
Mens en stigende følelse af eksistentiel sikkerhed og tryghed altså blandt andet fører til øget tolerance over for fremmede, opbakning til ligestilling mellem kønnene og på sigt demokratiske politiske institutioner, så er det helt modsat, hvis man føler sig truet på sin eksistens.
– I bund og grund handler graden af tillid og tolerance om, hvorvidt du vokser op et sted, hvor du skal kæmpe for din overlevelse. Hvis du er truet af sult eller sygdom, så kan der også historisk set være gode grunde til, at du ikke byder folk fra andre steder velkommen. Og hvis du helt basalt mangler mad for at overleve, så er ytringsfrihed eller kønnenes ligestilling altså heller ikke det, du er mest optaget af, lød det fra Ronald Inglehart.
Og mens professoren fra Michigan var udmærket klar over, at det måske lige nu gør ondt på beboerne i Detroit, at både kineserne og inderne er kommet med på vognen, så mener han, at vi skal se tingene i et noget større perspektiv.
– For hele verden er det positivt, at der sker en økonomisk vækst i så store lande som for eksempel Kina og Indien. Det gavner os alle sammen i det lange løb, sagde Ronald Inglehart.

Matchpoints 2013