Offentlig demokratidebat: Har Folkestyret en fremtid?

I forbindelse med MatchPoints Seminar 2011 indbyder Aarhus Universitet til et offentligt debatarrangement om demokratiets fremtid.

08.04.2011

Aarhus Universitet sætter med MatchPoints Seminar 2011 demokratiet til debat. Politikere, demokratieksperter, samfundsdebattører og repræsentanter fra medierne giver deres syn på demokratiet netop nu og udfordrer hinanden.

Stort set dagligt bliver rammerne for vores liv reguleret. Det kan være åbningstider og madordning i børnehaven, mulighederne for at få efterløn, specialtilbud for børn med særlige vilkår, pleje af vores ældre, skatter og afgifter osv. Langt de fleste har ikke været direkte involveret i at træffe beslutningerne. Beslutningsbeføjelserne har vi så at sige outsourcet til andre, da vi har et samfund, som helt grundlæggende bygger på demokrati lige fra folketing til nærdemokrati i den lokale kommune og videre ud i institutioner som børnehaver, skoler etc., som har bestyrelser med forældrerepræsentanter.

Men hvor alvorligt tager hver enkelt af os det ansvar, der følger med denne placering af beslutningskompetencerne hos få udvalgte. Vi har en høj stemmeprocent til folketingsvalgene i Danmark, men følger vi med i den politiske debat løbende og tager aktivt del i den, hvilket er en af vores oplagte muligheder for at præge beslutningerne. Eller dukker op i ny og næ i den lokale byrådssal for at tage pulsen på nærdemokratiet? Og rækker hånden i vejret, når der bliver spurgt, hvem der har lyst til at stille op til skolebestyrelsen?

Danmark ligger i den globale top over demokratiske lande, viser internationale målinger, men har vi reelt folkestyre? Eksperter taler om demokratisk forfald, en forringelse af den demokratiske tilstand. Det hævdes undertiden, at kontraktpolitik, populisme og mediernes stigende indflydelse på det repræsentative demokrati er i demokrati, og at vælgerne forvandles til passive politiske forbrugere.

Passer det ind i vores billede af os selv som danskere? Er medierne en trussel mod demokratiet? Hører samtaledemokratiet fortiden til?

Aarhus Universitet har med seminaret MatchPoints 2011 sat demokratiet til debat. Politikere, demokratieksperter, samfundsdebattører og repræsentanter fra medierne giver deres syn på demokratiet netop nu og udfordrer hinanden.

Politikere: Margrethe Vestager (R), Nicolai Wammen (S), Kristian Jensen (V), Naser Khader (K), Jonas Dahl (SF), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgensen (KD), Mette Bock (LA) og Per Clausen (Enh)

Opinion: Tim Knudsen (KU), Ove K. Pedersen (CBS), journalist Sørine Gotfredsen, Ove Korsgaard (AU), journalist Lars Olsen, direktør Asger Aamund, Hans Hauge (AU), redaktør Rune Lykkeberg, journalist Niels Krause-Kjær, Jens Jonatan Steen (CEVEA), Roger Buch (Journalisthøjskolen), Mogens Herman Hansen (KU), Christina Fiig (AU), Marie Chaudri (Danske Skoleelever), Mai Villadsen (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning).

Demokratidebatten er – helt i demokratiets ånd – åben for alle.

Tid og sted: Aarhus Universitet d. 12. maj kl. 19-22, Søauditorierne, Bartholins Allé 3

Pris: 100 kroner (50 kroner for studerende)

For yderligere information: lektor Michael Böss, engmb@hum.au.dk, tlf. 2093 4818

Læs mere om MatchPoints 2011: www.matchpoints.au.dk

MatchPoints 2011

Åbent internationalt seminar om demokratisering og dansk debat om krisetegn for folkestyret, arrangeret af Aarhus Universitet.

Seminaret kombinerer folkeoplysning og forskning, teori og praktik. Så i lighed med tidligere år vil MatchPoints Seminar være et mødested for eksperter, politikere og almindelige borgere, der kommer for at lære noget eller måske selv ønsker at deltage i debatterne.

MatchPoints arrangeres denne gang i samarbejde med Folkeuniversitetet i Århus, Udenrigsministeriet, Dansk Institut for Internationale Studier, Universitetet i Oslo, det canadiske og amerikanske udenrigsministerium og Politiken. 

Arrangement, Nyheder, Studerende