Paneldebat: Der er gået juristeri i demokratiet

Aarhus Universitet har i 75 år uddannet jurister. Det blev blandt andet fejret med en paneldebat om juraens og juristernes rolle i samfundet.

29.11.2011 | Gunver Lystbæk Vestergård

Paneldebat om juraens og juristernes rolle i samfundet. Ordstyrer er tv-vært Clement Kjersgaard. Panelet består af partner Sys Rovsing, Bech-Bruun, professor Jørgen Grønnegaard, Institut for Statskundskab, AU, direktør Karen Frøsig, Sydbank, journalist Morten Pihl, Jyllands-Posten, og professor Gorm Toftegaard Nielsen, Juridisk Institut, AU. Foto: Roar Paaske/AU Kommunikation.

En partner, en direktør, en journalist og to professorer holdt i kort snor af tv-vært Clement Kjersgaard. Scenen er sat til at få gransket juristernes nuværende og fremtidige plads i det danske demokratiske samfund.

Den forestående paneldebat er sidste punkt på dagsordenen til Juridisk Instituts 75-års jubilæumsarrangement den 25. november i Aulaen på Aarhus Universitet. 

Først til at gribe mikrofonen er Sys Rovsing, partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, og hun indleder med en kritisk vinkel, som skal vise sig at være symptomatisk for debatten.  

– Det er ikke sådan, at jo flere advokater, jo bedre. Vi skal lære, at politisk afmagt ikke kan kureres med advokatundersøgelser – man kan ikke ”retsliggøre” alting. Det bliver et demokratisk problem at leve i et samfund, hvor politikerne ikke har magt, men hvor det hele er lagt over på advokaternes skuldre, siger hun.

Den ene professor, Gorm Toftegaard Nielsen fra Juridisk Institut, tager tråden op og langer også ud efter sit eget felt og tendensen med, at advokaterne får politisk magt.

– Nu har Ligebehandlingsnævnet fundet ud af, at det er en krænkelse af menneskelig ligestilling, at et hotel indretter 17. etage kun for piger. Det er jo helt galt. Dem, der vil sidde i sådan et nævn, tænker, at de bestrider jordens vigtigste job. Vi har fået et hav af rettighedsfolk og især menneskerettighedsfolk, som egentlig gerne vil være politikere, men det er lettere at være jurister og så kalde det fortolkning i stedet.

Journalisten, Morten Pihl fra Jyllands-Posten, påpeger dog, at denne jura-fortolkning er mediernes livline, når de sidder med en sag som f.eks. den verserende om departementschef Peter Loft.

Jurister skal være hele mennesker

Et tema i debatten er også, hvorvidt jurister skal være specialister eller generalister. Om de skal brede sig ud over andre fagområder eller holde sig til det, de er bedst til: den juridiske metode.

Mens den anden professor, Jørgen Grønnegaard fra Institut for Statskundskab, tager afstand fra en tværfaglig drejning af uddannelsen, så er direktøren, Karen Frøsig fra Sydbank, ikke i tvivl om, hvordan udviklingen er gået.

– I Sydbank har vi aldrig haft flere jurister end nu, men når jeg kommer ind på direktionsgangen, så er der ingen. I bestyrelsen for Finansrådet møder jeg heller ingen jurister, og på en direktørkonference for hele finanssektoren skal jeg også lede længe efter dem. Jurister er gået fra at være ledere til at være højt specialiserede teknikere.

Er det så godt eller skidt? Paneldeltagerne er enige om, at juristerne skal bevare deres kernefaglighed og deres stærke analytiske færdigheder, men det må ikke blive for ensporet, som Gorm Toftegaard Nielsen påpeger.

– Jurister kan løse konflikter. Det er deres speciale. De tror, livets endemål er at løse konflikter, men det vigtigste er den strategiske tænkning, for hvorfor opstod denne konflikt?

Sys Rovsing er dog slet ikke enig og påpeger, at hendes advokater gør alt, hvad de kan for at undgå at skulle gå rettens vej.

– Vi sørger jo for at lave ægteskabspagterne så utvetydige, at konflikter kan undgås, påpeger hun som eksempel.

Hele panelet er dog enigt om, at det er altafgørende, at advokater er hele mennesker. De fylder i samfundet, og derfor skal de også kunne se ud over den hårde juridiske kerne i et problem, fremfører flere.

Efter paneldebatten fulgte en reception i Vandrehallen. Her blev det tydeligt omkring de runde borde, at juristernes lyst til at diskutere deres egen position i samfundet slet ikke var blevet stillet med debatten.

Arrangement, Aarhus BSS