Politikere, erhvervsledere og forskere byggede bro af visioner og ønsker

Vejen fra forskning til marked skal være både kortere, nemmere og hurtigere. Det var et af hovedbudskaberne fra politikere, forskere og erhvervsfolk på Industrial Technologies konferencens første dag, som bød på store visioner for den europæiske industri og konkrete ønsker til de europæiske politikere.

20.06.2012

Vejen fra forskning til marked skal være både kortere, nemmere og hurtigere. Det var et af hovedbudskaberne fra politikere, forskere og erhvervsfolk på Industrial Technologies konferencens første dag, som bød på store visioner for den europæiske industri og konkrete ønsker til de europæiske politikere. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Der blev netværket på konferencens første dag. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ankommer til konferencen sammen med minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Hvordan undgår vi, at lovende innovativ forskning går tabt på vejen fra laboratoriet til det industrielle marked og ender i, hvad der i erhvervsmunde kaldes ”the Valley of Death”? Det var et af de helt store diskussionspunkter på Industrial Technologies-konferencens første dag, hvor blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard, vicedirektør for generaldirektoratet for forskning og innovation i EU-kommissionen, Rudolf Strohmeier, rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og en række europæiske erhvervsledere var på talerstolen.

Mere samarbejde mellem det offentlige og private

Udgangspunktet var klart: Fremtiden for den europæiske industri afhænger af udviklingen af nye innovative teknologier, der kan sikre vækst, job og konkurrencedygtighed i forhold til de hastigt voksende industrier i Kina og USA.

Både vicedirektør for generaldirektoratet i forskning og innovation i EU-kommissionen, Rudolf Strohmeier og uddannelsesminister Morten Østergaard betonede, at et øget fokus på flere markedsorienterede aktiviteter vil være en af grundpillerne i det kommende europæiske forskningsprogram Horizon 2020, som netop er bygget op omkring tre fokusområder; excellent forskning, et bæredygtigt samfund samt konkurrencedygtige industrier.

Blandt andet fremhævede Morten Østergaard en ambition om at skabe flere Public-Private-Partnerships, der kan gøre afstanden mellem forskning og industri kortere, hurtigere og nemmere:

- Et styrket samarbejde mellem industrien og offentlige institutioner er afgørende for, at Europa kan imødekomme de udfordringer, vi står over for. Det vil blandt andet gøre det nemmere at identificere og udnytte de behov og muligheder, som forskningen kan imødekomme, og dermed nemmere at finansiere.

Han fremhævede blandt andet nano-forskningen, og mere konkret spin-out virksomheden ”Nanoference” fra Aarhus Universitet, som et godt eksempel på innovativ forskning, der er blevet bragt til marked.

Broen mellem forskning og industri skal lappes

Både erhvervsledere og forskere blandt konferencens 800 deltagere kvitterede for de politiske visioner, men understregede, at et succesfuldt samarbejde desuden forudsætter, at man lukker de faldgruber, der findes på vejen fra forskning til marked: Bureaukratiske støtteprogrammer, forbehold mod at tage chancer og manglende koordinering og støtte mellem regeringer og industri. Faldgruber, der er med til at øge afstanden markant mellem forskning og industri.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen udtrykte et ønske om mere tillid, frihed og en mere vidtrækkende tidsramme for de kreative forskningsideer, hvis de skal kunne spire og gro til innovative teknologiske løsninger, og fremhævede blandt andet biotekvirksomheden Action Pharma, der blev resultatet af 10 års forskning på Aarhus Universitet, og den dag i dag er solgt til et amerikansk firma for 110 mio. dollars.

Erhvervslederne ønskede på den anden side et større politisk fokus på industrien for at forhindre markedssvigt. Videnskabs- og innovationschef for kemikalievirksomheden Solvay, Pierre Joris fremhævede især tre specifikke søjler, der burde styrkes for at kunne danne bro mellem forskningen og industrien: Teknologisk forskning, produktudvikling samt konkurrencedygtig fremstilling. En ambition, understregede han, der fordrer et mere effektivt samarbejde på tværs af sektorer:

- Europas innovative fremtid afhænger af et samarbejde på alle niveauer, det gælder ikke kun samarbejde mellem politikere og industri, men også mellem private virksomheder og offentlige institutioner og samarbejde på tværs af hele værdikæden. Kort sagt: Vi skal have endnu hurtigere og endnu bredere partnerskaber.

Et skridt i den rigtige retning

Med politiske visioner og en lang ønskeliste fra dagens første talere var de cirka 800 deltagere klædt på til at tage hul på konferencens øvrige sessioner og workshops, der fortsætter onsdag og torsdag og vil behandle og besvare nogle af de mest aktuelle udfordringer og emner i den europæiske industri; udviklingen af en mere ressourceeffektiv industri, brugen af smidige fremstillingsmetoder, og nanoteknologiens fremtidige konkurrenceevne.

Konferencen afholdes i Musikhuset i Aarhus, hvor 85 udstillere tegner et bredt billede af Europas nyeste teknologiske landvindinger.

Videnudveksling, Arrangement, Forside au.dk