Rekordstor bevilling: Årsagerne til psykiske sygdomme skal kortlægges

Nu skal årsagerne til psykiske sygdomme granskes indgående. Med den hidtil største bevilling i Danmarkshistorien skal danske forskere finde nye veje til at forstå psykiske sygdomme – og til senere forebyggelse og behandling.

19.03.2012

Professor Anders Børglum er videnskabelig leder på iPsych, der nu modtager en rekordstor bevilling på 121 millioner kroner til psykiatrisk forskning. Foto:Lars Kruse/AU Kommunikation

Kan man forebygge skizofreni? Kan man få autisme, hvis man har en særlig gen-variant og samtidig får en virusinfektion i fostertilstanden? Skal alle personer med ADHD have samme medicin?

Spørgsmål som disse vil blive belyst i et unikt forskningsprojekt med primær forankring ved Aarhus Universitet: Lundbeckfondens Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning, iPSYCH”.
Bevillingen på i alt 121 mio. kr. fra Lundbeckfonden er den største nogensinde til psykiatrisk forskning i Danmark.

- Vi vil undersøge, hvorfor man bliver psykisk syg, afdække de biologiske sygdomsmekanismer og skabe grundlaget for en bedre behandling og forebyggelse, siger projektets videnskabelige leder, professor i medicinsk genetik ved Aarhus Universitet, Anders Børglum.

Psykiatriens mange ansigter

Projektet ser på fem sindslidelser: Skizofreni, manio-depressivitet, depression, autisme og ADHD, der alle har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger verden over. Det nye er, at forskerne gransker sygdommene fra vinkler, der spænder fra gener og celler til befolkningsundersøgelser, fra fostertilværelse til voksen patient – fra årsag til symptom.
Og at de kobler deres viden på kryds og tværs.

- Mennesker med en psykiatrisk lidelse som skizofreni kan få meget forskellige liv: fra et liv med familie, børn og arbejde til et liv som kronisk syg og hjemløs - sygdommene påvirker os ikke på samme måde. Vi ved ikke hvorfor, og vores behandlinger er i dag langt fra optimale, fordi vi ikke ved nok om lidelsernes årsag og baggrunden for forskellene i sygdomsforløb, siger Anders Børglum.

- Vores mål er at afdække de biologiske årsager, samspillet mellem arv og miljø og dermed nye angrebspunkter for behandling. Perspektivet er at give hver enkelt patient et bedre liv med sin egen version af en sygdom, en bedre behandling, der er skræddersyet til den enkelte - og måske finde veje til at forebygge sygdommen, siger han.

Bestyrelsesformand i Lundbeckfonden, professor, dr. med. Mikael Rørth er glad for, at fonden med den store bevilling kan hjælpe forskningen på vej:

- Psykiske sygdomme opstår utvivlsomt i et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer, og med en forskning, der bl.a. gør brug af de enestående danske registre og biobanker, ser vi frem til, at rigtig mange mennesker kan blive hjulpet i fremtiden, siger Mikael Rørth.

Samarbejder internationalt

iPSYCH består af førende forskere inden for psykiatri, genetik og registerforskning og de samarbejder bl.a. med Statens Seruminstitut, Beijing Genomics Institute (BGI), deCode Genetics fra Island samt den færøske biobank.  Det giver tilsammen en unik mulighed for at skabe banebrydende ny viden, der på sigt kan munde ud i behandling, der er skræddersyet til hver enkelt menneske på baggrund af genetisk profil, miljø og kliniske symptomer under ét.

iPSYCH projektgruppen består af:

  • Professor Anders Børglum, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital (videnskabelig leder); anders@humgen.au.dk; tlf. 8716 7768; 60202720
  • Professor Ole Mors, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet; nielmors@rm.dk; tlf. 78471166
  • Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet; pbm@ncrr.dk; tlf. 87165359

Yderligere oplysninger:

Forskning, Forside au.dk, Bevillinger