Rekordstort antal ansøgere til Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har fået det hidtil største antal ansøgninger i kvote 2

23.03.2012

Rekordmange unge har i år søgt ind på Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Den 15. marts udløb fristen for de såkaldte kvote 2-ansøgninger til videregående uddannelser, og aldrig før har så mange søgt om optagelse på Aarhus Universitet.

Universitetet har i år modtaget 12.325 ansøgninger til bacheloruddannelser via kvote 2. Det er en stigning på 12 procent i forhold til det rekordstore antal ansøgere, universitetet fik i 2011.

Der er voksende ansøgertal på alle universitetets fire hovedområder, men især hovedområdet Science and Technology tiltrækker flere unge end tidligere. Hele 42 procent flere end i 2011 har søgt om adgang til en af hovedområdets 30 bacheloruddannelser.

– Det er en meget positiv udvikling, at flere unge vælger en naturvidenskabelig uddannelse. Det tyder på, at den øgede interesse for naturvidenskab, vi har set i de seneste år, fortsættes, siger Brian Bech Nielsen, dekan ved Science and Technology.

Flere førsteprioriteter

16 procent flere end i 2011 har valgt en uddannelse ved Science and Technology som første prioritet, og den tendens tegner sig også på Aarhus Universitet som helhed. På Health og Business and Social Sciences har 11 procent flere søgt ind som første prioritet, mens seks procent flere har sat uddannelser fra hovedområdet Arts øverst på ønskelisten. På Business and Social Sciences er det især fagene jura, erhvervsøkonomi og psykologi, der tiltrækker de kommende studerende.

– Vi kan se en tydelig forskydning i ansøgerfeltet fra anden- og tredjeprioritet til førsteprioritet. Det er en tendens, der viser, at de unge går mere målrettet efter vores uddannelser, siger Maria Volf Lindhardt, vicedirektør for AU Studieadministration.

God spredning i ansøgerfeltet kan sikre flere en studieplads

Aarhus Universitet har registreret en generel stigning i antallet af ansøgere på tværs af fag, og det tegner lovende.

– Vi ser en stigning hos mange forskellige uddannelser og ikke bare hos dem, der har mest adgangsbegrænsning. Hvis ansøgerne i kvote 1 kommer til at følge samme mønster, betyder det, at vi kan tilbyde flere en studieplads, siger Maria Volf Lindhardt.

De endelige optagelsestal er først klar i juli måned efter behandlingen af ansøgninger i kvote 1.

Store ungdomsårgange bag ansøgerrekord

Stigningen i antallet af kvote 2-ansøgninger gælder ikke bare for Aarhus Universitet, men også for mange af landets øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Det skyldes især store ungdomsårgange, vurderer Maria Volf Lindhardt.

– Vi ser nogle store ungdomsårgange, hvor relativt flere gennemfører en gymnasial uddannelse. Det betyder, at vi som universitet får et større rekrutteringsgrundlag.

Aarhus Universitet skal bidrage til at opfylde regeringens mål om, at 60 procent af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse.

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

 • I kvote 1 optages ansøgere til universitetet alene på baggrund af deres eksamensgennemsnit fra ungdomsuddannelsen.
 • I kvote 2 optages ansøgere til universitetet på baggrund af en vurdering af kvalifikationer og kompetencer, der er relevante for den enkelte uddannelse.
 • Se fagopdelt oversigt over kvote 2-ansøgere.

 

KONTAKT

 • Maria Volf Lindhardt
  Vicedirektør for AU Studieadministration
  Mail: mvl@adm.au.dk
  Direkte telefon: 8715 2824
  Mobiltelefon: 4017 9754
 • Brian Bech Nielsen
  Dekan ved Science and Technology, Aarhus Universitet
  Mail: dean@science.au.dk
  Direkte telefon: 8715 2074
  Mobiltelefon: 2338 2349
Uddannelse, Forside au.dk, Forside