Rusuge: Faglig introduktion med plads til sociale events

Fokus på samspillet mellem faglighed og sociale arrangementer skal være med til at sikre de nye studerende på Campus Fuglsangs Alle(det tidligere ASB) den bedst mulige studiestart.

24.08.2011

Igen i år oplever Campus Fuglsangs Alle en vækst i antal optagne studerende og kan således tage imod over 1400 nye studerende, som med Danmarks største Rusuge bliver budt velkommen til et studieforløb på en videregående uddannelse. Rusugen vil hjælpe de nye studerende til at finde egne ben i et nyt og spændende studiemiljø. Fokus er i år på faglighed, teambuilding og personlig udvikling.

- Det er essentielt at de nye studerende lærer hvordan man gebærder sig på en videregående uddannelse. Vi har i år fokus på samspillet mellem faglighed og behovet for sociale arrangementer. I forbindelse med den faglige udviklingsproces er der et øget behov for at de nye studerende bliver bevidste om hvilke muligheder de har, både fagligt og socialt, da universitetets struktur og kultur er midt i en kraftig omvæltning, fortæller rusansvarlig Søren Thule  

Fokus på at finde en balance mellem det at arbejde i et team og den personlige udvikling udgør et andet fokusområde i Rusugen 2011. Der er således afsat tid til teambuilding, hvor de studerende sammen skal finde muligheder og begrænsninger i gruppeløsninger. De studerende vil således blive bevidste om nødvendigheden af både gruppearbejde og individuelle præstationer.

- Rusugens fokus på teambuilding og personlig udvikling har til formål at give de studerende mulighed for at reflektere over deres styrker og svagheder, så de bl.a. får et bedre grundlag for at danne studiegrupper, forklarer rusansvarlig Mikkel Andreassen.

De to fokusområder betyder dog ikke, at de studerende fratages muligheden for at få et mere generelt helhedsindtryk af, hvad det vil sige at starte på en videregående uddannelse. Som tidligere år er Rusugen 2011 tilrettelagt med fokus på både fagligt og socialt at hjælpe de studerende til den bedst mulige studiestart. Det sker gennem oplæg med undervisere - og endnu vigtigere gennem mødet med de ca. 100 Instructors som hele ugen vil dele ud af studieerfaringer.   

Rusugen forløber over fire dage fra mandag den 29. august til og med onsdag den 31. august.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Rusansvarlige 2011
Søren Thule +45 30 89 88 80
Mikkel Andreassen +45 23 64 71 81
rusugen@studenterlauget.dk   

Studerende, Aarhus BSS