Talentudvikling er nøglen til europæisk succes

Talerne, der åbnede EUA-konferencen på Aarhus Universitet, understregede samstemmigt nødvendigheden af, at europæiske universiteter finder, dygtiggør og fastholder talenter.

14.04.2011 | AU Kommunikation

”Danmark, nu blunder den lyse nat” sang et kor af musikstuderende ud over Aulaen på Aarhus Universitet, da European University Associations (EUA) 10-års jubilæumskonference blev skudt i gang.  

EUA er i dag de europæiske universiteters fælles organisation og fremmeste talerør i forhold til bl.a. EU. EUA’s arbejde består hovedsageligt i at analysere universiteternes vilkår i den globale kontekst og at sætte fokus på vigtige emner som for eksempel uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, Bologna-processen, finansierings- og ledelsesmodeller.

Temaet for den aarhusianske konference er ”Investing Today in Talent for Tomorrow”, og selv om nok de færreste af gæsterne fra 45 forskellige nationer fangede budskabet i Thøger Larsens tekst fra 1914, så var de efterfølgende taler præget at samme form for fremtidshåb.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen bød de mange deltagere velkommen og lagde i sin tale vægt på vigtigheden af at samle en konference med repræsentanter fra 250 universiteter.

– Så stor og mangfoldig en gruppe giver en unik mulighed for at dele idéer, lære af hinandens erfaringer og sætte retningen for EUA’s prioriteter i det næste årti.

Rektor fremhævede konferencens tema, som netop er morgendagens topforskere.

– Fremtidens sparsomme ressource er mennesker med evnen til at drive grænsen for viden fremad. Det klare budskab er, at vi skal investere i dag i morgendagens talent.    

Europa skal være konkurrencedygtig

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen understregede ligeledes vigtigheden af at pleje talentmassen.

– Den globale økonomi tvinger os til at konkurrere som aldrig før. Der er ingen tvivl om, at stærke universiteter, talent og forskning kan imødekomme denne udfordring, sagde hun.

Den nuværende præsident for EUA, franske Jean-Marc Rapp, havde et mere kategorisk budskab, der indirekte var rettet mod de europæiske politikere, der i øjeblikket beskærer universiteternes budgetter.

– Med de udfordringer, vores samfund står overfor, er talentudvikling yderst vigtig. Derfor er det den forkerte strategi i en tid med finansiel krise at se uddannelse som en omkostning. 

Rektor på valg

EUA-konferencen løber herefter frem til fredag og vil bestå af både mindre samlinger i arbejdsgrupper og fællesmøder. Til slut vil en Aarhus-deklaration baseret på konferencens diskussioner blive offentliggjort.

Desuden indeholder konferencen EUA’s generalforsamling, hvor valget til formandsposten står mellem rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og portugisiske Maria Helena Nazaré. En pressemeddelelse om valgets resultat vil blive udsendt senere i eftermiddag.

Læs mere:

Arrangement, Nyt fra ledelsen, Nyheder