Tilfredsstillende regnskab på Aarhus Universitet

Bestyrelsen på Aarhus Universitet godkendte i dag regnskabet, der viser et mindre overskud på 48 mio. kr.

26.04.2012

Bestyrelsen på Aarhus Universitet godkendte i dag regnskabet, der viser et mindre overskud på 48 mio. kr. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

Bestyrelsen på Aarhus Universitet godkendte i dag regnskabet, der viser et mindre overskud på 48 mio. kr. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation

- Det er meget tilfredsstillende, at vi kommer ud med et regnskab i balance. Det lille overskud på knapt en procent af omsætningen skyldes bl.a., at vores renteindtægter har været større end forventet, siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

Aarhus Universitet havde i 2011 en omsætning på 5,8 mia. kr., hvilket er den største i universitetets historie. Den samlede vækst i årsværk har i perioden 2009-2011 været på 9 procent, heraf udgør stigningen i videnskabeligt personale (VIP) 13 procent, eksterne timelærere, censorer m.fl. (DVIP) 17 procent, og endelig har der været en stigning i teknisk administrativt personale (TAP) på 5 procent.

Der har i nogle medier været rejst tvivl om driften af Aarhus Universitet i forbindelse med den store reorganisering af universitetet, herunder rettidig udbetaling af løn og regninger. På bestyrelsesmødet gav rektor en status for driften af universitetet, som blev modtaget med tilfredshed. Hverken Rigsrevisionen eller universitetets institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers havde bemærkninger til årsregnskabet for 2011, og leverede en anmærkningsfri revisionspåtegning.

- Revisionsgennemgangen af årsregnskabet viser, at Aarhus Universitet er et veldrevet universitet med en sund økonomi. Udgangspunktet for vores årsregnskab er, at det skal være i balance, og det er det, når man ser universitetets indtægter og udgifter over nogle år, siger bestyrelsesformand Michael Christiansen.

 

For yderligere oplysninger

  • Pressechef Anders Correll, mobil: +45 2899 2235, email: ac@adm.au.dk
Nyt fra ledelsen, Forside au.dk